A most hatályos szabályozás szerint, minden pilótanélküli repülni képes eszköz (a 250 gramm alattiak is) szigorú szabályozás alá esik. Még a negyedkilós felszálló tömeg alattiak is, kvázi a játék drónok!

[su_divider]

Ha valakit az aktuális Légtérfelhasználási terv érdekel, kattintson ide : http://www.hungarocontrol.hu/legterfelhasznalasi-terv

[su_divider]

Mindazonáltal az Lt. 22.§ (3) bekezdése értelmében a pilóta nélküli légijárművel történő műveletek végrehajtásához 2017. január 1. napjától kezdődően nem szükséges már a légügyi tevékenységi engedély.

[su_divider]

Ellenben a légiközlekedési hatóság (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Hatóság, Légügyi Szakterület) részére történő bejelentés szükséges.

[su_divider]

bejelentéshez kitöltendő formanyomtatvány innen letölthető, amelyet legkésőbb a tevékenység megkezdésének tervezett időpontja előtt 3 munkanappal a következő e-mail címre kell eljuttatni: rpas@nfm.gov.hu. A bejelentés díj, és illetékmentes. A bejelentés nyilvántartásba vételéről a légiközlekedési hatóság elektronikus úton visszajelzést ad; a tevékenység csak ezt követően kezdhető meg. Amennyiben a bejelentés hiányos, a légiközlekedési hatóság a nyilvántartásba vételt megtagadja, illetőleg amennyiben a légiközlekedési hatóság tudomására jut, hogy a tevékenységet nem a bejelentésben foglaltaknak megfelelően végzik; a tevékenység végzését megtiltja.

[su_divider]

Bármilyen légiközlekedési tevékenység az eseti légtér engedély és – a művelet helyszínének függvényében – a korlátozott légtér engedély

 • LH-R1,
 • LH-R1A,
 • Környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek

megszerzésén túlmenően, kizárólag a légiközlekedési hatósághoz tett bejelentést követően kezdhető meg.

A fentiek miatt a „PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEL VÉGREHAJTANDÓ MŰVELETEK BEJELENTÉSE” kitöltött űrlaphoz mellékelni szükséges az Eseti légtér engedélyt, vagy a korlátozott légtér engedélyt (amennyiben szükséges), és a tevékenység végrehajtásához használni kívánt pilóta nélküli légijármű(vek) pilótáinak felelősségbiztosítási kötvényeit.

sport-, valamint magáncélú felhasználók csupán a bejelentési kötelezettség alól mentesülnek, de a megfelelő légtér engedély(ek) megszerzése számukra is kötelező.

[su_divider]

A Korm. rendelet 1.§ rendelkezésének megfelelően az Lt. 3.§ (2) bekezdése szerinti katonai légügyi hatóságként 2017. január 1. napját követően, országos illetékességgel a honvédelemért felelős miniszter jár el. A Honvédelmi Minisztérium működési rendjét szabályozó előírások alapján a katonai légügyi hatósági feladatokat – beleértve a pilóta nélküli légijárművel történő műveletek végrehajtásához szükséges eseti légtér kijelölésével összefüggő feladatokat is – a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztálya látja el.

Az eseti légtér kijelölése iránti kérelem megújult formanyomtatványa, valamint egy kitöltött minta formanyomtatvány ugyancsak elérhetőek és letölthetőek a http://legter.hu/letoltesek/ oldalon.

Figyelemmel a fenti bekezdésben leírtakra, 2017. január 1. napjától kezdődően az eseti légtér kérelmeket a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztályához kell eljuttatni.

Az eseti légtér kérelemhez kitöltendő formanyomtatvány a www.ket.hm.gov.hu weboldalon, ide kattintva ( Katonai Légügyi Hatóság (HM ÁLF)) érhető el. A kérelmet 30 nappal a tervezett repülést megelőzően kell benyújtani, legfeljebb 30 napra igényelhető. A légtér igénybevételének tervezett kezdő és befejező dátuma között maximálisan 30 naptári nap engedélyezett. Saját birtokon is szükséges eseti légtér igénylése a jogszerű használathoz, nincs legkisebb megengedett magasság. Minden helyszínre külön eseti légteret kell igényelni.

Az eseti légterek kijelölése során a katonai légügyi hatóság egyidejűleg nem jelölhet ki olyan eseti légtereket, amelyek térben és időben átfedik egymást. Az eseti légteret a légtér kijelölés indokául szolgáló esemény, rendezvény időtartamára lehet kijelölni, de legfeljebb 30 napra lehet kijelölni.

Az eseti légtér felső határát úgy kell megállapítani, hogy az 500 lábra (150 m) végződjön. Jelenleg az eseti légtér felső határát a jogszabályi háttér miatt a tényleges maximális repülési magasságtól függetlenül legalább 1500’ AMSL-re (Above Mean Sea Level: közepes tengerszint feletti magasság. Magyarországon a Balti tenger közepes tengerszintje feletti magasság, 457,2 méter.) kérelmezni.

A 26/2007 együttes rendelet hatályba lépett módosítása alapján lehetőség lesz ettől ennél kisebb magasságig is igényelni az eseti légteret.

2017 július 15-től már nem kell, hogy 500 lábra végződően kelljen légteret igényelni, lehet már 1000 lábra is. Ez csak a drónokra vonatkozik.

Repülőtereket is figyelembe kell venni, akár ötöd osztályú repülőtereknél is figyelembe kell venni az R = 3 km szabályt, lásd Kórházak helikopter leszállóhelye annak számít. Ez nehézkes, és új rendelkezés. Üzemben tartói dokumentum kell az Intézménytől kötelezően.

Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály​

 • Személyesen:  H-1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
 • Postai úton: H-1885 Budapest, Pf. 25.

 Elektronikus úton: klh@hm.gov.hu

(Csak abban az esetben, amennyiben az illeték megfizetése banki átutalással történik.)

Elektronikus úton történő megküldés kizárólag átutalással teljesített illeték esetén lehetséges.

Amennyiben az illeték illetékbélyegen kerül befizetésre, úgy kérelmet kizárólag postai úton lehet előterjeszteni. Tekintettel arra, hogy a hatóság az eljárást csak a kérelemre felragasztott eredeti illetékbélyegnek a megküldését követően indíthatja meg, a kérelemnek elektronikus úton történő megküldése nem járul hozzá a gyorsabb ügymenethez.

Általános tételű eljárási illeték megfizetése (magánszemély, gazdasági társaság esetén):

 • az illeték megfizetése történhet illetékbélyeggel, amelyet a kitöltött kérelemre kell felragasztani, vagy
 • átutalással, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett illeték bevételi számlaszámára kell befizetni.

 Az átutalási bizonylat másolatát csatolni kell a kérelemhez.

Közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő illeték átutalással történő megfizetésének rendje:

 • 2017 szeptember 1. után beérkezett kérelmek esetében a 3 000 Ft általános tételű eljárási illetéket a Honvédelmi Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett, HM VGH HM Igazgatás néven nyilvántartott 10023002-01780499-00000000 számú számlaszámára kell befizetni.
 • Az illeték befizetésével kapcsolatos részletes információkat kérjük, olvassák el a HM tájékoztatóban, vagy a gyakran ismételt kérdések között.

[su_divider]

Megjegyzés:

A korlátozott légtér engedély iránti kérelmeket továbbra is a légiközlekedési hatósághoz címzetten kell benyújtani.

[su_divider]

korlátozott légtér engedély iránti kérelmeket (katt ide a letöltéshez) továbbra is a Légiközlekedési Hatósághoz címzetten kell benyújtani, az alábbi elérhetőségen:

 • NFM Légiközlekedési Hatóság
 • 2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház, 1675 Budapest, Postafiók 41.
 • rpas@nfm.gov.hu

Amennyiben olyan légtérben akar repülni, amelyben a műszer szerinti repülés engedélyezett (IFR), ott hivatalból kérik az illetékes Légforgalmi Szolgáltató véleményét (Budapesten a HungaroControl), ilyenkor kell leadni a  Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztálya felé a Légügyi Biztonsági Elemzést.

Hatályba lépett a 26/2007. (III.1) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosítása. A hatályba lépést követően már nem csak akkor lesz szükség az illetékes légiforgalmi szakszolgálat véleményének beszerzésére és biztonsági felmérés elkészítésére, ha a kérelmezett eseti légtér olyan légteret érint, ahol a műszeres repülési eljárások engedélyezettek, hanem mindenhol, ahol AFIS szolgálatot nyújtanak. Természetesen továbbra is szükséges ezeknek a dokumentumoknak a kérelemhez mellékelése, ha az említett légterek magassági határaitól kevesebb mint 1000’-ra vagy annak oldalhatáraitól kevesebb mint 2,5 NM-re helyezkedik el a kérelmezett eseti légtér.

Mindemellett ha az eseti légtér átlapol egy CTR vagy TIZ légtérrel nem rendelkező repülőtér vonatkoztatási pontjától számított 3 km sugarú kör alapterületű 2000’ AMSL magasságú légtérrésszel, csatolni kell a repülőtér üzemben tartójának véleményét a  repülőtér biztonságos működésének végrehajthatóságáról, valamint a biztonsági felmérést. A biztonsági felmérést csak a jogszabályban foglalt feltételeket teljesítő személy készítheti el.

Az eseti légtérrel kapcsolatban könnyítés is történt: a pilóta nélküli légijárművek működtetése céljából igényelt eseti légtér felső határának nem kell 500’-ra végződni, tehát lehet 1000’ AMSL-re is igényelni a légteret. Ennek kiemelt jelentősége van azokban az esetekben, amikor a kérelmezett eseti légtér felett 2000’ AMSL-től TMA található.

Arra azonban továbbra is figyelni kell, hogy a repülés során az ellenőrzött légtérben a légtér felső határától 500’-at tartani kell. Például CTR-ben 2000’ AMSL-re kijelölt eseti légtér 1500’ AMSL-ig vehető igénybe.

[su_divider]

Ugyancsak szükséges a  tevékenységi felelősség biztosítás: https://doe.hu/biztositasi-feltetelek

Ezt a DOE-ba való belépéssel tudja megkötni.

[su_divider]

A pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó szabályok megsértése esetén, mint minden légijármű esetén – a légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a  beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – 100.000.000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki.