Az alábbi feltételek az internetes oldal használatát szabályozzák.

A weboldal elérésével és böngészésével Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el e feltételeket. Amennyiben feltételeinket nem fogadja el, kérjük azonnal zárja be az oldalt.

Az ATN Kereskedelmi és Informatikai Kft. külön értesítés nélkül, bármikor módosíthatja ezen rendelkezéseket, valamint az oldalon szereplő bármely más információt.

A weboldal tulajdonosa az ATN Kereskedelmi és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1066 Budapest, Ó utca 9., cégjegyzékszám: 01 09 940668, a továbbiakban: ATN).

Ön ezt az oldalt kizárólag a saját felelősségére használja.

Az ATN nem garantálja, hogy az oldal hibáktól, vírusoktól vagy a számítógépre más módon ható hibáktól mentes. Az ATN nem garantálja, hogy az információk a megtekintésük idején is időszerűek. A fentiek figyelmen kívül hagyásából eredő károkért az ATN felelősséget nem vállal.

Ön csak az oldal megtekintésére és az oldal tartalmának kinyomtatására jogosult. Az oldalon található információkat, anyagokat az ATN szolgáltatásaival kapcsolatos döntéseihez használhatja fel.

A honlap látogatója felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Ön a honlapot ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia.

A honlap rögzíti az Ön számítógépének internet címét (IP-cím), azt, hogy mikor, milyen tartalmat nézett meg a honlapon, mely linkről navigált a honlapra.

Ezen adatokat személyazonosságához nem kapcsolható módon tároljuk, ezen statisztikai adatok elemzése alapján ismerjük meg, hogy mely szolgáltatást, tartalmat milyen gyakran vesznek igénybe és alkalmanként mennyi időt töltenek ott.

Az internet címek kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az ATN azokat személyes adathoz nem köti.

Az internetes oldal használatára a magyar jog az irányadó.