Az ATN Kereskedelmi és Informatika Kft. a tulajdonában és üzemeltetésében álló DJI Inspire 1 típusú drón segítségével a szokványostól eltérő módon és látószögből, akár beltérben is képes fotókat, illetve mozgóképet készíteni.

A szolgáltatást, magának a szolgáltatásnak az igénybevétele előtt kétoldalúan aláírt Szerződés szabályozza (Felek, Megbízott és Megbízó), amely Szerződés tartalma kitér az alábbiakra:

 1. Preambulum
 2. A szerződés tárgya
 3. Megbízási díj
 4. Teljesítés
  1. Teljesítés határideje, helye
  2. Együttműködési kötelezettség
  3. Utasítási jog
  4. Teljesítés
  5. Jogszavatosság, titoktartási kötelezettség
  6. Kapcsolattartó személyek
  7. Teljesítési segéd igénybevétele
  8. Szerzői jogi rendelkezések
  9. A felek kárenyhítési kötelezettsége
 5. A fizetés feltétele és módja
 6. Vis maior
 7. A szerződés hatálya és megszűnése
  1. Hatályba lépés
  2. A szerződés időbeli hatályának megszűnése
 8. Egyéb rendelkezések

A Szerződést a szolgáltatás megrendelése előtt küldjük meg aláírásra. A Szerződés kétoldalú aláírása a szolgáltatás megkezdésének feltétele.