A CCA weboldalán a Civil Aviation Authority, a Polgári Repülési Hatóság jelentette meg a részleteket. A törvény kötelező érvényű  a Brit-sziget teljes területén és az Ír-sziget északkeleti részén, valamint több kisebb szigeten.

A „Drón tréning és regisztrációs tervezet” bevezetésének folyamata lezárult és 2019 október 1-gyel hatályossá vált. A kötelezően igénybe veendő szolgáltatás pontos neve: „Drone and model aircraft registration and education service”, azaz Drón és Modell repülőgép regisztrációs és oktatási szolgáltatás. Minden drón vagy UAV eszköz (modellező gépek is) kezelője (direkt felelőse) részére kötelező, a 250 gramm és 20 kg tömegű eszközök úgynevezett üzemeltetői regisztrációja. Az éves díja az üzemeltetői regisztrációnak 9 angol font, nagyjából 3500 magyar forint, amelyet minden évben meg kell fizetni. Eredetileg ennek a tervezett költsége 16 angol font volt, ezt csökkentették végül 9 angol fontra. A regisztrációt követően az regisztráló  megkapja a saját, egyedi Üzemeltetői azonosítóját.

Minden drón vagy UAV eszköz (modellező gépek is) kezelője (direkt felelőse) részére ugyancsak kötelező, a 250 gramm és 20 kg tömegű eszközök használatához egy online oktatási csomag elvégzése és abból történő vizsgatétel. A vizsga ingyenes, de minden harmadik évben újra le kell tenni. A vizsga sikeres elvégzését követően a vizsgázó megkapja a saját, egyedi Repülési azonosítóját.

2019 November 30-ával a tervezet törvényi szinten hatályossá válik.

2019 November 05-től a rendszerbe már lehetséges a kötelező regisztráció, egy CCA által üzemeltetett weboldalon keresztül.

Mentességek

A drónos műveletek végzésére vonatkozó jelenlegi CAA engedélyek vagy mentességek (pld. ANO 94. cikk (5) bekezdésében előírt kereskedelmi műveletekhez kapcsolódó engedélyek) és olyan repülőgép-modellezők, akik rendelkeznek a CAA által felülvizsgált eredményt elnyerő bizonyítvánnyal, amelyet egy brit repülőgép-modellszövetség adott ki, a rendszer az alábbiak szerint működik:

A CAA egy megnevezett UAV-üzemeltető számára kiadott engedély, mentesség vagy működési engedély (pld. az ANO 94. cikk (5) bekezdésében előírt kereskedelmi műveletekkel kapcsolatos engedély) alapján repülő UAV pilóták mentesülnek az online oktatási képzés és tesztelés elvégzése alól.

Hasonlóképpen, ha egy egyesült királyságbeli repülőgép-szövetség már létrehozott és a CAA felülvizsgálta az általa megalkotott „kompetenciarendszert”, akkor a megfelelő eredmény-bizonyítvánnyal vagy díjjal (például a BMFA „A” tanúsítvánnyal) rendelkező tagjai mentesülnek az online oktatási képzés és tesztelés elvégzése alól.

Annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ilyen mentességek birtokában lévő drón üzemeltetők bizonyítsák a kompetenciájukat (például ha a rendőrök ezeket kérik), a CAA formális mentességet ad ki, amelyet a meglévő engedélyekkel / eredményekkel és minden egyéb vonatkozó dokumentummal együtt lehet felhasználni.

Ez a mentesség 2020. június 30-ig lesz érvényben, amikor új rendeletek várhatók.

2020-ban az érdekeltekkel fog a CAA együttműködni, hogy ezeket az új rendeleteket megvalósítsák.

Azoknak az üzemeltetőknek, akikre nem vonatkoznak engedélyek / mentességek, vagy akik nem rendelkeznek elismert egyesületi kompetenciával, kötelezően részt kell venniük az ingyenes online tanfolyamon és vizsgát is kell tenniük.

Az ARPAS-UK, a British Model Flying Association (BMFA), a Scottish Aeromodellers ‘Association (SAA), a Large Model Association (LMA) és az FPV UK tagjai számára nem kell regisztrálni üzemeltetőként a CAA rendszerben, ha ezen társulások valamelyikének a jelenlegi tagjai. Az egyesületek közvetlenül a tagoktól gyűjtik a regisztrációs díjat, és azok adataikat továbbítják a CAA-hoz. Erre kezdetben 2020. január 31-ig kerül sor, és november 30-ig mentesülnek az egyesületi tagok a regisztrációs kötelezettség alól.

Összegzés az új brit drón rendeletről

Az új szabályozás a 250 grammtól a 20 kg-ig terjedő ember nélküli repülőkre és repülőgépekre vonatkozik, amelyeket a szabadban használnak.

Három fő követelmény van azok részére, akik semmiféle mentességgel nem rendelkeznek:

  1. online tesztet kell elvégeznie, hogy beszerezzenek egy úgynevezett repülési-azonosítót, ha drónjával vagy repülőgép-modelljével repülni akar,
  2. regisztrálniuk kell egy úgynevezett üzemeltetői azonosítóért, ha egy drón vagy repülőgép-modell üzemeltetője,
  3. az már megszerzett üzemeltető azonosítójával meg kell jelölniük az üzemeltetésükben lévő dronókat és modell-repülőgépeket.

Mi az a Repülési azonosító?

Aki repülni akar, el kell végeznie egy online elméleti tesztet a biztonságos és legális repülésről. A tesztnek 20 feleletválasztós kérdése van, és a sikeres pontszám 16. A teszt annyiszor kísérelhető meg, ammenyire szüksége van a teljesítéshez. A teszt teljesítéséhez szükséges összes információt az új „Drone and Model Aircraft” Kód tartalmazza. A teszt sikeres elvégzésekor a regisztrálók kapnak egy repülési azonosítót, amely a CAA által hitelesített UAV repülési kompetenciájának igazolásaként szolgál.

  • Minimális életkor: Nincs, de a 13 év alatti gyermekek csak jelenlévő szülővel vagy gondviselővel regisztrálhatnak
  • Regisztráció ideje: 3 év
  • Díj: Ingyenes

Mi az a Üzemeltetői azonosító?

A drónért vagy repülőgép-modellért felelős személynek regisztrálnia kell az üzemben tartót. Amikor regisztrál, megkapja a Üzemeltetői azonosítót a regisztrációs tanúsítvánnyal. A drónokon és a repülőgépeken meg kell jelenítenie az Üzemeltetői azonosítóját. Ugyanazt az Üzemeltetői azonosítót használhatja minden drónjára és repülőgép-modelljére. 18 évesnek vagy annál idősebbnek kell lennie ahhoz, hogy Üzemeltetői azonosítót kaphasson.

  • Alsó életkor: 18 év
  • Regisztráció időszaka: 1 év
  • Díj: 9 angol font.

Drón vagy repülőgép modell használata külföldön

Az Egyesült Királyságban történő regisztráció az Egyesült Királyságon kívül nem érvényes. Az embereknek a rendeltetési ország illetékes hatóságánál kell megvizsgálniuk a drónokra és a repülőgép-modellekre vonatkozó helyi követelmények részleteit.