150 kg feletti pilóta nélküli légijárművekre az Európai Unió szabályai érvényesek, 150 kg alatt a jogszabályi keretek kidolgozása a tagállamok feladata. Azaz hazánké is.

Alapvetően el kell különíteni azt, hogy mi lesz a „drón” = pilóta nélküli légijármű állami légtérbe emelésének a feltétel rendszere, és azt, hogy ha azon van bármilyen képrögzítésre vagy távérzékelésre alkalmas eszköz, akkor azt milyen feltételekkel lehetséges használni, később a rögzített fényképet, mozgóképet, adathalmazt felhasználni. Jelen tervezetek nem térnek ki kifejezetten az adatrögzítés társadalmi kontextusaira, vagy a magánszféra védelmére, azonban annyit biztosan tudni kell, hogy emberek feletti repülést csak azok beleegyezésével valósíthat meg a pilóta, ennek megvalósítása és számon kérése később kerül tisztázásra, illetve érthető okokból kimondhatjuk, hogy nehezen kivitelezhető. Tehát a személyiségi jogok betartása/betartatása és a „drón” légtérbe emelésének szabályozása elválik, valószínűleg a személyiségi jogok rendezésének kérdése későbbre tolódik.

A „gyerekjáték” „drónok” esetében a tervezet a 250 gramm alatti eszközökre nem terjed ki (a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet hatálya alá sorolja). Tehát itt van az a súlyhatár, amelyet szükséges vizsgálni. A legtöbb gyermekek részére eladott drón ilyen súlyhatárban van.

A 2 kg alatt és 50 méteres repülési magasság alatt (1-es kategória, lásd lent) szükséges egy online kurzust elvégezni és regisztrálni az eszközt egy ugyancsak online felületen. Abszolút van annak realitása (és egyben szükségesnek is látjuk), hogy az ilyen súlyú drónok használata előtt, magát a drónt „üzembentartóhoz” kösse a jogszabály, aki egyben az a pilóta, akinek el is kell végeznie az online tanfolyamot. Az online tanfolyamot ingyenesen kell elérhetővé tenni és már az eladónak fel kellene hívni a figyelmet a törvényben rögzített kötelezettségekre a vevőt.

A szabályozást messzemenően támogatja a civil szféra és ezen szervezetek szerencsésen lehetőséget kaptak arra, hogy hangot adhassanak azoknak a szakmai tapasztalatok alapján megfogalmazott véleményeknek, amely akár a rekreációs tevékenységnek, akár a szolgáltatási szférának egy élhető, világos és számon kérhető jogszabályi keretet adjon.

A változtatás szükségességének oka

Hazánkban jelenleg még nincs hatályban olyan jogszabály, amely kifejezetten a 150 kg alatti pilóta nélküli légijárművekkel végrehajtott repülések szabályaira terjed ki.

Ebből adódóan ezek az eszközök szabályos keretek között csak eseti (tehát a többi légijárműtől elkülönített) légtérben működhetnek. Az eseti légterek igénylése többletköltséggel jár a felhasználókra nézve (időszakos légügyi tevékenységi engedély, zárt légtér engedély, esetleg légügyi biztonsági kockázat elemzés), valamint a 30 napos ügyintézési idő miatt ennek igénylésekor jellemzően a szükségesnél hosszabb időre történik a légterek kijelölése, amely főleg a légi filmezés, fotózás szolgáltatásban tevékenykedő kereskedelmi cégeket tolhatja a működési szürke zónába, sok esetben a megrendelő igénye és a beszerezni kívánt engedélyek közötti időeltérés ellehetetleníti a jogszerű munkavégzést. Szabályozás hiányában nincsenek kifejezetten a pilóta nélküli légijárművekkel végrehajtott repülésekre, valamint a kapcsolódó eljárásokra és képzésre vonatkozó szabályok sem.

A nagyszámú és dinamikusan növekvő felhasználók miatt a rendelet tervezet egyértelmű szabályozásra törekszik, egyszerre biztosítva az állam érdekeit, az állampolgárok személyiségi jogainak védelmét és – a kor fejlődésével lépést tartva – a felhasználók igényeinek méltányolását, valamint a pilóta nélküli légijárművekben rejlő széleskörű lehetőségek békés kiaknázását.

Civil egyeztetésen a légijárművekről szóló előterjesztés

A  pilóta nélküli légijárművekről szóló előterjesztés közigazgatási egyeztetésre küldése megtörtént, amely tartalmazza a kapcsolódó miniszteri és kormányrendeletek módosítását is. A munkaközi anyag megtalálható a http://www.kormany.hu/download/8/db/e0000/RPAS__honlapra.pdf weboldalon.

Az egyeztetést – többek között – a Drónpilóták Országos Egyesülete végzi, alapvetően személyes interjúk során kapott visszajelzésekkel illetve az https://www.facebook.com/dronszabalyok/ Facebook oldalon. Elektronikus levélben a velemeny@doe.hu címre várjuk azok véleményét, akik megtisztelik Egyesületünket bizalmukkal annak érdekében, hogy a javaslatot egységes szerkezetbe foglalva megküldhessük a jogalkotó felé.

Az egyeztetés aggregált eredményét 2017. január 13. (péntek) dátumig fogják megküldeni az NFM részére, amely egyben az egyeztetést magát is zárja.

A munkaanyag módosításai folyamatosan nyomon követhetőek lesznek.

A közigazgatási egyeztetést egy három hónapos műszaki notifikáció követi, amely során az Európai Bizottság, valamint az EU tagállamok is véleményezhetnek. Ezt követően a rendelet várhatóan július 1-én léphet hatályba.

Jogalkotó a gyakorlati tapasztalatok ismeretében a hatálybalépést követő egy éven belül felülvizsgálja, indokolt esetben szigoríthatja vagy enyhítheti az új előírásokat.

A tervezetről készült rövid összefoglaló

Általános szabályok

 • 250 gramm alatti eszközökre nem terjed ki (a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet hatálya alá sorolja)
 • elsőbbségadás a többi légijármű számára
 • látótávolságon belül, maximum 130 méteres repülési magasságig, de legfeljebb 500 méterre távolodhat el a pilóta nélküli légijármű a vezetőtől (kivéve 1. kategória)
 • emberek fölé nem repülhetnek, kivéve, ha ehhez hozzájárulnak
 • magánterület felett 30 méteres repülési magasság alatt csak a tulajdonos, bérlő, vagy földhasználati jogot birtokló engedélyével
 • HungaroControl Zrt. által üzemeltetett mobilapplikáció használata, amely tartalmazza az ideiglenesen és állandóan tiltott területeket, légtereket
 • felelősségbiztosítás

Kategóriák

 • 1-es kategória
  • 2 kg alatt és 50 méteres repülési magasság alatt
  • e-learning
  • üzemben tartó regisztrációja
 • 2-es kategória
  • 2-25 kg között és 50 méteres repülési magasság felett
  • képzésen való részvétel
  • műszaki feltételek
  • üzemben tartó és eszköz regisztrációja
 • 3-mas kategória
  • 25 kg felett
  • képzésen való részvétel
  • műszaki feltételek
  • légialkalmasság
  • üzemben tartó és eszköz regisztrációja

Hobbi célú repülések

 • belterületen: nem megengedett, kizárólag eseti légtér (egyedi engedély) birtokában
 • külterületen: repülés a pilóta nélküli légijárművekről szóló rendelet tervezetben foglaltak szerint

 Kereskedelmi célú repülések 

 • belterületen és külterületen is megengedett
 • repülés a pilóta nélküli légijárművekről szóló rendelet tervezetben foglaltak szerint

 Korlátozások

 • tiltott légtérben nem repülhetnek
 • korlátozott légtérben nem repülhetnek, kivéve a légiközlekedési hatóság engedélyével igénybe vehető korlátozott légtereket
 • veszélyes és időszakosan korlátozott légtérben a közzétett üzemidő alatt nem repülhetnek, a légteret igénybevevő szervezet által meghatározott pilóta nélküli légijármű kivételével
 • környezetvédelmi szempontból korlátozott légterekben az ott érvényes szabályok szerint repülhetnek
 • forgalmi tájékoztató körzetben a repülőtéri repüléstájékoztató szolgálat hozzájárulásával repülhetnek
 • Budapest CTR bizonyos részei légiforgalmi irányítói engedély nélkül igénybe vehető
 • határátlépés nem megengedett, a határt 60 méterre közelíthetik meg
 • állami repülőtereket 5 km-es sugarú körön belül nem közelíthetik meg
 • Rendőrség, TEK, Honvédség, stb. által korlátozott területeken nem repülhetnek, amelyről a HungaroControl Zrt. által üzemeltetett mobilapplikáción belül szerezhető tudomás

 További lehetőségek 

 • az előírt képzés teljesítésének vagy légialkalmassági tanúsítvány hiánya esetén VII. osztályú repülőtéren
 • egyszerűsített drón légtér bizonyos esetekben
 • eseti légtér

 Lakott terület feletti repülések 

 • megkülönböztető ruházat viselése
 • legalább egy segítő személy jelenléte
 • terület kijelölése a fel-és leszállásra, valamint vészleszállásra
 • a pilóta nélküli légijármű jól láthatóságának biztosítása