A pilóta nélküli repülőeszközök folyamatos fejlődése és nagy ütemű terjedése egyre sürgetőbbé teszi a területre vonatkozó jog szabályzók kialakítását, mivel egy Boeing 647-es repülőgépre vagy egy Cessna kisrepülőgépre alkotott légügyi jogszabály elég nehézkesen, vagy egyáltalán nem alkalmazható a ma népszerű elnevezés szerinti drónok esetében.

Az EASA kiadott egy 33 pontból álló javaslatot a drónok üzemeltetésére vonatkozó közös európai szabályzás létrehozására, ebben a 150 kg alatti tömegű eszközök szabályzását a tagállamok hatáskörébe helyezi. Egységes, az Európai Unió minden tagállamára vonatkozó jogszabályok nem várhatóak az elkövetkezendő néhány évben.

Magyarországon a hatóságok semmiképp sem kívánnak a fejlődés útjába állni, kidolgozták a törvényeknek megfelelő eljárásrendet, amely ugyan lehetővé teszi a jogszerű alkalmazást, de a fent említett korlátok miatt az ügyintézés költség és időigényes, valamint jelentős adminisztrációs terhet ró a hatósági és magára a felhasználói oldalra is.

Napokban kerül közigazgatási egyeztetésre és nyilvánosságra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kidolgozott rendelet tervezet.

Ne gondoljuk, hogy ez minden igényre tökéletes megoldást fog nyújtani, a jogalkotó nincs könnyű helyzetben, hiszen kiemelt figyelmet kellett fordítania a biztonsági szempontokra, ugyanakkor olyan szabályokat kellett megfogalmazni, amelyek egy folyamatosan fejlődő és ez által változó technológia számára engednek teret, valamint nem akadályozzák aránytalan mértékben az innovációt.

A folyamat során összhangot kell teremteni más jogszabályokkal, figyelembe kell venni más minisztériumok és hatóságok szempontjait, illetve meg kell felelni az EU elvárásoknak is.

A Drónpilóták Országos Egyesülete korábban már küldött javaslatokat a rendelethez, a társadalmi egyeztetés során további véleményezésre lesz lehetőség. A szerteágazó feltételrendszer ellenére élhető szabályozás várható mind az üzleti, mind a hobbi felhasználók számára. Más országok példájából kiindulva, a pilóta nélküli légijárműveket várhatóan regisztrálni kell majd, tömegük szerinti osztályokba kerülhetnek besorolásra, ettől függően más és más követelmények vonatkozhatnak majd magára a légijárműre és a pilóta képesítésére. Ha bizonyos korlátozásokkal is, de általános esetekben vélhetően nem lesz szükség külön engedélyek beszerzésére minden egyes repülés alkalmával.

A törvény hatálybalépéséig a drón használat csak egyedi tevékenységi engedély és eseti légtér birtokában lehetséges, amelyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala ad ki. Sokan nem tudják, de jogilag a magyar légtér a lábunk alatti fűszáltól kezdődik, tehát nem 5-10-20 méteren, vagy magasabban, ahogyan azt vélelmezik.

A magyar légtérben jelenleg hivatalosan csak eseti légtér igénybevételére vonatkozó engedéllyel, valamint tevékenységi jóváhagyással szabad repülni. A Légügyi Hivatal biztosítja a kért koordináták által határolt terület légterét, ahol más légi jármű nem jelenhet meg a munkavégzés ideje alatt. Repülés esetén a terület tulajdonosának hozzájárulása ugyancsak szükséges.

A jogi szabályozást több helyen kell keresni, lásd 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről, 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet a magyar légtér igénybevételéről, 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól, 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről, 399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről. Hobbi pilóta nem kaphat zárt légtér engedélyt hazánkban. Csak és kizárólag kereskedelmi entitás folyamodhat engedélyhez

Jelenlegi kötelező alapminimumok a drón levegőbe emelkedéséhez

 • Légügyi Tevékenységi Engedély
 • Eseti Légtér Engedély
 • Kötelező Felelősség Biztosítás

Amennyiben az Eseti Légtér ellenőrzött légiforgalmi légteret érint, teljes repülésbiztonsági elemzést is mellékelni kell.

NKH Légügyi Hivatal Engedélykérés ára

 • A légügyi tevékenységi engedély 3 hónapig érvényes, ez 19 000 Ft első alkalommal, utána 9 000 Ft, 3 havonta.
 • Az eseti légtérigénylés 3 000 Ft illetékbélyegen.
 • Ha elutasítják a kérelmet, akkor újra 3 000 Ft a repülés engedélyeztetése.

HungaroControll

Amennyiben a drónos munkavégzésre érvényes engedéllyel rendelkezik a vállalkozás, annyiban a repülés megkezdése előtt aktiválni, a repülést követően pedig lezárni kell az aktív légteret. Ezt telefonhívással kell megtenni.

Az engedély kérés kötelező dokumentumai

 1. Cégkivonat, vagy vállalkozói regisztrációs lap vagy vállalkozói igazolvány másolata.
 2. A kérelmezett tevékenység rövid leírása.
 3. A kérelmezett tevékenység végrehajtásának helye, dátuma, a kezdés és a befejezés időpontja (UTC), estleges esőnap.
 4. Meteorológiai biztosítás végző személy neve, személyi igazolvány száma, elérhetőségei.
 5. A légi jármű megnevezése, részletes műszaki leírásának másolata.
 6. A légi jármű rádió és videó adó berendezésének típusa és az általuk használt frekvenciák (GHZ) és a kimenő (adó) teljesítményük (mW) vagy a rádió és a frekvencia engedély száma.
 7. Kérelmezett tevékenység végrehajtásához szükséges helyi önkormányzati engedély.
 8. Kérelmezett tevékenység végrehajtásához használt munkaterület méretarányos felülnézeti rajza.
 9. Repülési profil.
 10. Kérelmezett tevékenység végrehajtásához használni kívánt légijármű/vek harmadik félre vonatkozó felelősségbiztosítás fedezeti igazolásának másolata.
 11. Nyilatkozat a kezelő jártasságról, az adott légi járművel több, mint 50 óra repülés szükséges.
 12. Hatósági díj, eEseti forint átutalások részletes igazolása.
 13. A repült terület tulajdonosának és/vagy vagyonkezelőjének hozzájárulási nyilatkozata.
 14. Felelősség biztosítás igazolása.
 15. Mellékletek az UAV tevékenységi kérelemhez, azaz
  1. Általános üzemeltetési feltételek a megfelelő üzembiztonsághoz,
  2. Munkaterület vázlati rajza,
  3. A személy és vagyonbiztonsághoz kapcsolódó helyszínbiztosítás és ezen munkafolyamatok leírása,
  4. Munka és balesetvédelem,
  5. Személyzetre vonatkozó általános munkavédelmi előírások,
  6. Tervezett repülési profil,
  7. Igénybe vett légtér,
  8. Drón és távirányítási rendszer technikai leírása,
 16. A légijármű műszaki leírása magyar nyelven.

Összefoglalva tehát az drón repüléshez hatályos szabályok szerint a következő engedélyek szükségesek

 • A pilóta nélküli légijárművel végrehajtandó Tevékenységi Engedély a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalától
 • Eseti Légtér Engedély a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalától
 • Kötelező Tevékenységi Felelősség Biztosítás

A Drónpilóták Országos Egyesülete hamarosan elindítja a drónokra vonatkozó jogszabályokkal foglalkozó Facebook oldalát, ahol megválaszolják a felmerülő kérdéseket, illetve megvitathatjuk a megjelenő jogszabálytervezettel kapcsolatos álláspontokat.

Neuwald Tivadar és Tuzson Gergely