Az itt látható Gyakran Feltett Kérdések (GYIK/FAQ) és a hozzájuk tartozó válaszok alapvetően határozzák meg a drón filmezés, drón fényképezés körülményeit, lehetőségeit. Társaságunk kísérletet tesz arra, hogy a mindenkori legfrissebb, hatályos információkat közölje akár leendő Ügyfeleivel, akár drónos szolgáltatást biztosító magán cégekkel vagy rekreációs célból drónokkal foglalkozó magánszemélyekkel.

Utolsó frissítés: 2021. szeptember 26 Vasárnap. Az oldal a legfrissebb információkat tartalmazza.

Mi a Drón (Drone)? Mi az RPAS? Mi az UAV? Mi az UAS? 

A Drón = Pilótanélküli repülni képes eszköz. A pár ezer forintos játékhelikoptertől a komolyabb quadrocoptereken át a milliós, programozható eszközökig jelen szabályozás alapján minden drón. Drónt használ a hadsereg is, akár felderítésre, akár egyéb műveleti célból.

Az RPAS = Remotely Piloted Aircraft Systems, azaz Távolról Irányított Légi Rendszer angol megnevezést takarja. Az UAV = Unmanned Aerial Vehicle, azaz Pilótanélküli Légi Jármű angol megnevezést takarja. Az UAS = Unmanned Aerial/Aircraft Systems, azaz Pilótanélküli  Légi Rendszer angol megnevezést takarja. A Drón, az RPAS, az UAV és UAS szavak, rövidítések csereszabatosak. A DJI Inspire 1 Pro egy pilóta nélküli légi jármű, amelyet távolról lehetséges vezérelni. Az Inspire1 Pro a DJI gyártó egyik legújabb modellje.

A drónoknak, a törvényben korábban használt “lajstromozásra nem kötelezett légi jármű” fogalma megszűnik, a meghatározások helyébe a “repülőeszköz” és a “pilóta nélküli légi jármű” lép.

Tehát a drón fogalma = “pilóta nélküli légijármű”: olyan polgári légijármű, amelyet úgy terveztek és úgy tartanak üzemben, hogy vezetését nem a fedélzeten tartózkodó személy végzi.

Az EU rendelet meghatározása szerint bármely olyan légijármű drónnak minősül, amely a fedélzetén tartózkodó pilóta nélkül üzemel vagy amelyet ilyen üzemmódra terveztek, és amely önálló vagy távirányítással történő üzemelésre képes. multirotoros és merevszárnyú távvezérlésű eszközök, a helyből felszálló drónok (VTOL), de ide sorolhatók a klasszikus értelemben vett modellrepülőgépek, az RC helikopterek, valamint a nagyon kisméretű, kamera nélküli játékok is. A 2020-as rendelet szerint a játék repülőgépek is drónok.

A drónok iparági aktualitása és jelentősége

Az előrejelzések alapján (pl. GoldmanSachs, RolandBerger, SESAR European Drones Outlook Study 2016, HungaroControl) a drónrepülések száma Magyarországon 2025-re eléri a napi 27 ezret.

A drónokhoz köthető hazai piac értéke (a globális értékből GDP alapú arányosítással) 2025-re elérheti a 72 milliárd Forintot.

A drón alapú szolgáltatásokkal jelentős mértékben növelhetők a vállalatok innovációs szintje, költséghatékonysága, szolgáltatási színvonala, hozzáadott értéke, és így értékteremtő, gazdaságserkentő eredménye. Ezek indirekt (pl. közút/közmű rendelkezésre állásának növelése) és direkt (pl. csomag-, személyszállítás) módon is társadalmi hozzáadott értéket generálnak.

A drónok integrálásához számos alapvető szolgáltatás (pl. regisztráció, légtérinformáció, légtérigénylés) már elérhető (pl. a HungaroControl mydronespace applikációjával), azonban a komplex UTM funkciók még nem állnak rendelkezésre, és azok világszinten kutatási fázisban vannak. A közlekedésbiztonság szempontjából egyik ilyen kulcsfontosságú terület a konfliktusmanagement, drón-drón, drón egyéb közlekedési eszköz, illetve drón és egyéb természetes vagy mesterséges akadály között.

A Drón játék?

Vannak játék célú drónok.

Játéknak nevezzük azt a pilóta nélküli légijárművet, amely 120 gramm alatti tömegű és adatrögzítővel, például kamerával fel nem szerelt, továbbá a távpilótától legfeljebb csak 100 méterre képes eltávolodni. De ez is drón a 2020-as törvény módosítás szerint, azonban ezeket a drónokat nem szükséges regisztrálni.

Az eszköz maximális felszálló tömege, nagysága, motorja, elektronikája, repülési képességei, az öntájékozódó illetve irányítási lehetőségei és akkumulátora azok, amelyek megkülönböztetik a professzionális eszközöket a játéktól.

A DJI Inspire 1 Pro professzionális pilóta nélküli légi jármű. A szolgáltatásunk során számunkra a legfontosabb a biztonság, emberélet és ingó, ingatlanvagyon védelme, tiszteletben tartása.

A 2017 első félévének végére hatályba lépő jogszabály tervezet a pilóta nélküli légijárművekkel végrehajtott repülések szabályaira, vezetőik képzésére, az eszközök nyilvántartására, valamint műszaki feltételeire terjed ki.

Az akkori rendelet hatálya azonban nem terjedt ki azokra az eszközökre, amelyek maximális felszálló tömege nem haladja meg a 250 grammot, valamint kifejezetten játék céljára terveztek, gyártottak és forgalmaznak.

Ezek az eszközök már jelenleg is nagy számban megtalálhatók a piacon, jellemzően a hatályos játékok üzemeltetésére vonatkozó Európai Uniós irányelveknek megfelelően készültek. Tekintve, hogy ezek az eszközök általában gyermekek számára készültek és néhány méteres magasságon túl nem képesek repülni, így a repülés biztonságára és a repülésben részt nem vevőkre nézve sem jelentenek veszélyt.

Ezek az úgynevezett „veszélytelen” kategóriába tartozó – alapvetően gyerekjáték – eszközök, így ezek biztonságos működéséhez elegendő lesz a termék megfelelőségére vonatkozó szabályok kidolgozása. Ebből kifolyólag a tervezet javasolja a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosítását úgy, hogy az említett eszközök a rendelet hatálya alá tartozzanak.

Mindazonáltal a most, 2020-ban érvényes szabályozás szerint, minden pilótanélküli repülni képes eszköz szigorú légügyi szabályozás alá esik. Még a 120 gramm alatti játék drón is! Azaz bármilyen játék, amely képes repülni, az a 2020-as szabályozás szerint „drón”, és ennek megfelelően kell kezelni a magyar légtérben.

„Dróntörvény”, a drónok szabályozása

Olyan, hogy dróntörvény nem létezik. Ezt a magyar társadalom és a magyar sajtó fogalmazta meg. Légiközlekedési törvény viszont van. Ennek része a drónok szabályozása.

A jogi szabályozást több helyen kell keresni, lásd 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről, 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet a magyar légtér igénybevételéről, 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól, 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről, 399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről.

Ha csak egyetlen, a drónozással kapcsolatos alapszabályokat lefektető törvényt kell megnevezni, akkor az a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. Hívjuk ez a továbbiakban a „dróntörvénynek”.

2019-ben már megjelentek az Európai Unió rendeletei, amelyek jogharmonizációra alkalmas keretrendszert adtak a tagállamok saját, helyi drón szabályozásuk kidolgozásához.

2019-ben ezért két olyan európai uniós rendelet született (2019/945 és 2019/947), amelyek minden forgalomba kerülő dróntípusra vonatkozóan tartalmaznak rendelkezéseket. Míg az előbbi rendelet a drónok gyártására és forgalmazására vonatkozóan ír elő szabályokat, utóbbi a velük végzett műveleteket érinti, és bár bevezetését eredetileg 2020. július 1-jétől tervezték, végül a Covid19-járvány következtében erre csak fél éves késéssel, 2021. január 1-jén került sor.

2020 decemberében az 1995. évi XCVII. törvényt végül módosította a magyar parlament is, és belekerültek új szabályok.

2020 december 16-án fogadta el a magyar parlement a törvényi módosításokat, így 2021 január 01-től már a módosított törvény alapján kell eljárni minden drónhasználónak.

A tagállamok, így hazánk is az EU-s szabályoknál szigorúbb szabályokat hozhatnak (hoztak is), azonban azzal ellentéteseket nem.

Azokat a rendelkezéseket, amelyek szerepelnek az EU-s szabályrendszerben, a helyi jogszabályokban már nem kell megismételni, hiszen egyenként vonatkoznak a tagállamokra.

Ezért a magyar törvényeket és rendeleteket, valamint az EU által megfogalmazott szabályokat együttesen kell értelmezni.

Generális szabály, hogy adott törvény nem ismerete, be nem tartás esetén nem mentesít a tövényben foglaltak jögkövetkezményeitől. Ez ugyancsak vonatkozik a módosított 1995. évi XCVII. törvény által szabott repülési, oktatási, regisztrációs és adminisztrációs kötelmekre.

Ezért ezeket a szabályozási kötelmeket minden drón használónak ismernie és alkalmaznia kell.

Drón tevékenységi biztosítás

2021 február 10.-én hatályba lép az új, üzembentartói felelősségbiztosításra vonatkozó rendelet, amely a korábbi 39/2001-es kormányrendeletet módosítja.

Biztosítási kötelezettség vonatkozik minden regisztrált UAS-ra!
A hatóságnál regisztrálni kell minden 120 grammnál nagyobb maximális felszállótömegű pilóta nélküli légi járművet, illetve a 120 grammnál kisebb, nem játéknak minősülő és/vagy adatrögzítővel felszerelt (pl. kamerával) pilóta nélküli légi járműveket is (pl. DJI Tello). Azt javasoljuk, hogy a 250 gramm alatti, de regisztrációra kötelezett drónokra is érdemes megkötni a felelősségbiztosítást, ugyan azokkal a biztosítási limitekkel, amelyek a már tisztán szabályozott, legkisebb súlykategóriára is vonatkoznak (0,25 – 4 kg).

Drón felhasználási kategóriák

Az EU-s rendeletek a drónokat nem önmagukban, hanem a hozzájuk tartozó távirányítóval egységben, úgynevezett pilóta nélküli légijármű rendszerként (unmanned aircraft system = UAS) kezelik, és méretük, képességeik és a velük végzett művelet alapján kategóriákra osztották, majd ezekhez a kategóriákhoz rendeltek az üzembentartók számára kötelezettségeket.

Attól függően, hogy az üzembentartó a drónjával milyen műveletet kíván végezni, a három kategória valamelyikének előírásait kell betartania.

NYÍLT (OPEN) kategória: a legtöbb hobbi, rekreációs és ipari felhasználású drón ide fog tartozni. A drón felszálló tömege maximum 25 kg lehet, nem távolodhat el 120 méternél magasabbra a föld legközelebbi pontjától és szabad szemmel is folyamatosan követhetőnek kell lennie az eszköznek (VLOS), úgy, hogy az embertömeg fölé szigorúan tilos repülni vele. A kategórián belül A1, A2, A3 alkategóriát különböztetünk meg.

SPECIÁLIS (SPECIFIC) kategória: az ebben a kategóriába sorolt eszközök tartozó drónok tömege az esetleges szállítmányukkal együtt meghaladhatja a 25 kg-t. Akár szabad szemmel nem látható módon is eltávolodhatunk a drónnal (BVLOS).
Művelettípustól függően bejelentés vagy engedély beszerzése szükséges. A bejelentést az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé kell megtenni, illetve az engedélyt is ettől a szervezettől kell kérni. A speciális kategóriában való működtetés feltétele minden esetben, hogy az üzembentartó egy kockázatelemzést végezzen, ennek elkészítéséhez javasolt egy szakértő bevonása.

TANÚSÍTOTT (CERTIFIED) kategória: Ha személyek vagy embertömegek felett kívánnak műveletet végezni vele, veszélyes (vegyi) anyagot, netán személyeket szállít, illetve 120 méternél magasabban, sőt már a repülőgépek által használt repülési magasságban kívánják üzemeltetni az UAS-t, akkor ez az Önre vonatkozó kategóra. Ezekben az esetekben minden esetben légtérhasználati engedélyt kell kérni.

Miért fontos megismerkedni a magyar légtérszerkezet alapjaival?

Mert alapjaiban határozza meg a drónnal történő munkavégzéshez, rekreációhoz szükséges engedélykérés menetét.

A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről a 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet határoz. A rendelet itt érhető el.

Magyarország államhatára által körbezárt terület feletti, légiközlekedési célra kijelölt légtér meghatározott kiterjedésű

 • légiforgalmi légtérre,
 • időszakosan korlátozott,
 • korlátozott,
 • veszélyes és
 • tiltott légterekre oszlik.

A légiforgalmi légtér a légtérben nyújtott légiforgalmi szolgáltatás fajtája alapján

 • ellenőrzött vagy
 • nem ellenőrzött légtérre oszlik.

Amikor drónnal repülést tervezünk szükségünk van a drón által berepülni kívánt teljes terület határoló GPS koordinátáira. A határoló koordináták által lefedett területet kell a magyar légtérbe illeszteni, hogy pontosan meghatározhassuk, hogy egyáltalán repülhető-e a terület.

Kell-e engedély a Drón üzemeltetéséhez?

A Drón = Pilótanélküli repülni képes eszköz.

A most hatályos szabályozás szerint, minden pilótanélküli repülni képes eszköz szigorú szabályozás alá esik. Még a 120 gramm alatti játék drón is.

Mindazonáltal az Lt. 22.§ (3) bekezdése értelmében a pilóta nélküli légijárművel történő műveletek végrehajtásához 2017. január 1. napjától kezdődően nem szükséges már a légügyi tevékenységi engedély. Ellenben a légiközlekedési hatóság (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Hatóság, Légügyi Szakterület) részére történő bejelentés szükséges.

A lenti linkről letölthető a pilóta nélküli légijárművel végrehajtandó műveletek bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány. A nyomtatványon a tevékenység szervezéséért felelős személyt kell megnevezni, korábban a tevékenység végrehajtásáért felelős személy adatait kellett feltüntetni.

A nyomtatvány elérhető a légiközlekedési hatóság honlapján, a http://www.nkh.gov.hu/…/ca40edc0-1141-4afb-9417-56ce4b03dd0…oldalon.
Emlékeztetőül: A tevékenység bejelentése csak eseti légtér és felelősségbiztosítás birtokában lehetséges.

A bejelentés díj-, és illetékmentes. A bejelentés nyilvántartásba vételéről a légiközlekedési hatóság elektronikus úton visszajelzést ad; a tevékenység csak ezt követően kezdhető meg. Amennyiben a bejelentés hiányos, a légiközlekedési hatóság a nyilvántartásba vételt megtagadja, illetőleg amennyiben a légiközlekedési hatóság tudomására jut, hogy a tevékenységet nem a bejelentésben foglaltaknak megfelelően végzik; a tevékenység végzését megtiltja.

Az eseti légtér kijelölésének szükségességéről a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I.16.) Korm. rendelet 1. § (3a) bekezdése rendelkezik. A Korm. rendelet értelmében eseti légtér kijelölése szükséges a pilóta nélküli légijárművel vagy állami pilóta nélküli légijárművel végrehajtott repülésekhez.

Bármilyen légiközlekedési tevékenység az eseti légtér engedély és – a művelet helyszínének függvényében – a korlátozott légtér engedély

 • LH-R1,
 • LH-R1A,
 • Környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek

Ha lakott terület feletti drónozáshoz külön engedélyt kell szerezni, vagyis úgynevezett eseti légteret kell igényelni. A szabály alól mentesülnek a játékok, tehát játékokkal eseti légtér nélkül is lehet repülni.

A Korm. rendelet 1.§ rendelkezésének megfelelően az Lt. 3.§ (2) bekezdése szerinti katonai légügyi hatóságként 2017. január 1. napját követően, országos illetékességgel a honvédelemért felelős miniszter jár el. A Honvédelmi Minisztérium működési rendjét szabályozó előírások alapján a katonai légügyi hatósági feladatokat – beleértve a pilóta nélküli légijárművel történő műveletek végrehajtásához szükséges eseti légtér kijelölésével összefüggő feladatokat is – a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztálya látja el. Figyelemmel a fenti bekezdésben leírtakra,

2017. január 1. napjától kezdődően az eseti légtér kérelmeket a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztályához kell eljuttatni.

2020-tól az Eseti Légtérkérelmeket az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramon keresztül lehet beküldeni.

Akinek ez a program nincsen meg, az innen tudja letölteni:

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

A letöltéshez nem, azonban a letöltött állomány futtatásához szükséges az Oracle JAVA keretprogramja, azaz a JAVA nélkül nem lehetséges az letöltött állományt futtatni. A JAVA keretprogramot innen lehet letölteni:

https://www.java.com/en/download/

Azaz az Eseti Légtérkérelmeket sem e-mail-ben, sem postán, sem személyesen nem lehet már feladni.

Az ÁNYK-t kell használni.

 1. Adatok menü.
 2. Új nyomtatvány
 3. Fel kell telepíteni a nyomtatványokat.

Az eseti légtér kérelemhez kitöltendő formanyomtatvány a www.ket.hm.gov.hu weboldalon, ide kattintva ( Katonai Légügyi Hatóság (HM ÁLF)) érhető el. A kérelmet 30 nappal a tervezett repülést megelőzően kell benyújtani, legfeljebb 30 napra igényelhető. A légtér igénybevételének tervezett kezdő és befejező dátuma között maximálisan 30 naptári nap engedélyezett. A Hatóság leterheltsége miatt az eseti légtér igénylést érdemes nem 30, hanem 60 nappal a tervezett repülés dátuma előtt beadni.

Saját birtokon is szükséges eseti légtér igénylése a jogszerű használathoz, nincs legkisebb megengedett magasság. 

Minden helyszínre külön eseti légteret kell igényelni. Átlapoló eseti légterek nem léteznek!

Az eseti légterek kijelölése során a katonai légügyi hatóság egyidejűleg nem jelölhet ki olyan eseti légtereket, amelyek térben és időben átfedik egymást.

Az eseti légteret a légtér kijelölés indokául szolgáló esemény, rendezvény időtartamára lehet kijelölni, de legfeljebb 30 napra lehet kijelölni.

Az eseti légtér felső határát úgy kell megállapítani, hogy az 500 lábra (150 m) végződjön. Jelenleg az eseti légtér felső határát a jogszabályi háttér miatt a tényleges maximális repülési magasságtól függetlenül legalább 1500’ AMSL-re (Above Mean Sea Level: közepes tengerszint feletti magasság. Magyarországon a Baltitenger közepes tengerszintje feletti magasság, 457,2 méter.) kérelmezni. A 26/2007 együttes rendelet hamarosan hatályba lépő módosítása alapján lehetőség lesz ettől ennél kisebb magasságig is igényelni az eseti légteret.

A magasság igényt úgy kell meghatározni, hogy a légiművelettel érintett terület tengerszint feletti magasságához hozzá kell adni a kért repülési magasságot.

Az Eseti Légter oldalhatárait WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátára kell megadni (fok, fokperc, fokmásodperc).

Ezért érdemes a Légtér.hu Kft térképét használni, ahol pontosan WGS-84-es formátumban lehet megszerkeszteni az Eseti Légteret: https://terkep.legter.hu/

A Légtér.hu térképén NOTAM formátumban jelennek meg a WGS-84-es koordináták, ezért a fok, fokperc és fokmásodperc jelzéseket a rendszer nem írja ki, például egy négyzet alakú NOTAM WGS-84-es koordináta:

473247N 0191129E
473246N 0191136E
473242N 0191135E
473242N 0191128E

Ezeket lehet átmásolni az Eseti Légtér igénylő lapra.

Eseti Légtér vagy sokszög (maximum 10 pontból álló, ennyi van az Eseti Légtér igénylő dokumentumon is) vagy kör alakú lehet. Vagy ez, vagy ez, de egyszerre nem.

Eseti légteret nem csak a pilóta nélküli repülésekhez kell igényelni, hanem a légiközlekedés biztonságának fenntartása érdekében abban az esetben is, ha a tevékenység veszélyt jelent a légiközlekedés biztonságára (pl. rakéták, lövedékek kilövése esetén), továbbá légi bemutatókhoz, versenyekhez, rendezvényekhez, valamint akkor, ha a repülés nem hajtható végre a a légiforgalmi légtérre meghatározott repülési szabályok szerint.

Az Eseti Légtér igénylés díja (igazgatási szolgáltatási díj) egységesen 9.000 Ft. Nincsen illetékmentesség.

Egyszerűsített Eseti Légtér Igénylést kizárólag állami intézmény részére végezett légügyi műveletre lehetséges benyújtani.

A korlátozott légtér engedély iránti kérelmeket (katt ide a letöltéshez) továbbra is a Légiközlekedési Hatósághoz címzetten kell benyújtani, az alábbi elérhetőségen:

 • NFM Légiközlekedési Hatóság
 • 2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház, 1675 Budapest, Postafiók 41.
 • rpas@nfm.gov.hu

Ha a repülés korlátozott légtérben történik, akkor az eseti légtér illetékén kívül a korlátozott légtér igénybevételéhez szükséges kérelem eljárási díja is felmerül, amelynek illetéke szintén 3000 Ft. A korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelmet a légiközlekedési hatóság részére kell benyújtani.

Amennyiben olyan légtérben akar repülni, amelyben a műszer szerinti repülés engedélyezett (IFR), ott hivatalból kérik az illetékes Légforgalmi Szolgáltató véleményét (Budapesten a HungaroControl), ilyenkor kell leadni a  Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztálya felé a Légügyi Biztonsági Elemzést.

Ugyancsak szükséges a Kötelező Felelősség Biztosítás.

Mik a szankciók a jogszabály megsértése esetén?

A pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó szabályok megsértése esetén, mint minden légijármű esetén – a légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a  beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – 100.000.000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki.

Mi az a Légtérfelhasználási terv és hol található meg?

A Légtérfelhasználási terv az adott nap 00.00 UTC-től 24.00 UTC-ig 24 órás periódusban tartalmazza az:

 • Időszakosan korlátozott légterek (Temporary Restricted Areas – TRAs),
 • a Veszélyes légterek (Danger Areas – DAs)
 • és az Eseti légterek adatait.

Ezen az oldalon találhatóak meg az UAV repülés = Drón Esetileg igényelt (és foglalt) légterek.

Az oldalt ide kattintva érheti el.

Az EUROCONTROL Rugalmas Légtérfelhasználás Elvének tényleges alkalmazása megkívánja, hogy a HungaroControl Zrt. Légtérgazdálkodó csoportjának légtér megosztásra vonatkozó döntései naponta előírt időben, pontosan és hatékony módon közzétételre kerüljenek a Légtérfelhasználási tervben.

Drón üzemeltetés alapok és súlyhatárok

A 2017 első félévének végére hatályba lépő jogszabály tervezet a pilóta nélküli légijárművekkel végrehajtott repülések szabályaira, vezetőik képzésére, az eszközök nyilvántartására, valamint műszaki feltételeire terjed ki.

Általános tervezett szabályok

A pilóta nélküli légijárművekről szóló rendelet tervezet megtalálható ezen a linken.

 • 250 gramm alatti eszközökre nem terjed ki (a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet hatálya alá sorolja)
 • elsőbbségadás a többi légijármű számára
 • látótávolságon belül, maximum 130 méteres repülési magasságig, de legfeljebb 500 méterre távolodhat el a pilóta nélküli légijármű a vezetőtől (kivéve 1. kategória)
 • emberek fölé nem repülhetnek, kivéve, ha ehhez hozzájárulnak
 • magánterület felett 30 méteres repülési magasság alatt csak a tulajdonos, bérlő, vagy földhasználati jogot birtokló engedélyével
 • HungaroControl Zrt. által üzemeltetett mobilapplikáció használata, amely tartalmazza az ideiglenesen és állandóan tiltott területeket, légtereket (ez még nem készült el)
 • tevékenységi felelősségbiztosítás

Tervezett Kategóriák

 • 1-es kategória (hobbi drónok és modell repülők)
  • 2 kg alatt és 50 méteres repülési magasság alatt
  • e-learning
  • üzemben tartó regisztrációja
 • 2-es kategória (a legtöbb kereskedelmi céllal használt drón ide tartozik)
  • 2-25 kg között és 50 méteres repülési magasság felett
  • képzésen való részvétel
  • műszaki feltételek
  • üzemben tartó és eszköz regisztrációja
 • 3-mas kategória
  • 25 kg felett
  • képzésen való részvétel
  • műszaki feltételek
  • légialkalmasság
  • üzemben tartó és eszköz regisztrációja

Drónt vezetni, magának a műveletnek a biztonságos végrehajtása okán csak úgy szabad, ha a műveleti területen legalább két kezelő is tartózkodik egy időben.

Drónnal lehet személy vagy áru szállítást végezni?

A pilóta nélküli légijármű személyt nem szállíthat.

Pilóta nélküli légijárművel szállítást végezni a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott eseti légtérben (a továbbiakban: eseti légtér) lehet.

Pilóta nélküli légijármű fedélzetén az üzemanyag és füstölő kivételével tilos bármilyen biológiai, vegyi, sugárzó vagy pirotechnikai eszközt, robbanóanyagot, vagy bármely, az emberi élet veszélyeztetésére vagy kioltására alkalmas eszközt elhelyezni és azzal repülést végrehajtani.

Ha a rendszer autonóm repülésre is képes, biztosítani kell a kézi beavatkozás lehetőségét.

Hobbi célú repülés versus kereskedelmi célú repülés?

Hobbi célú repülések

 • belterületen: nem megengedett, kizárólag eseti légtér (egyedi engedély) birtokában
 • külterületen: repülés a pilóta nélküli légijárművekről szóló rendelet tervezetben foglaltak szerint

 Kereskedelmi célú repülések 

 • belterületen és külterületen is megengedett
 • repülés a pilóta nélküli légijárművekről szóló rendelet tervezetben foglaltak szerint.

Drón filmezést/fényképezést szeretnék rendelni! Van teendőm?

Kizárólag engedéllyel dolgozunk, ezért Önnek is terveznie kell a drónos szolgáltatás rendelését.

A drónok használata csak egyedi engedély alapján lehetséges, amelyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala ad ki. Sokan nem tudják, de jogilag a magyar légtér a lábunk alatt fűszáltól kezdődik, tehát nem 5-10-20 méteren, vagy magasabban, ahogyan azt vélelmezik. A magyar légtérben jelenleg hivatalosan csak eseti vagy korlátozott légtér igénybevételére vonatkozó engedéllyel, valamint tevékenységi jóváhagyással szabad repülni. A Légügyi Hivatal biztosítja a kért koordináták által határolt terület légterét, ahol más légi jármű nem jelenhet meg a munkavégzés ideje alatt. Repülés esetén a terület tulajdonosának hozzájárulása ugyancsak szükséges. Hobbi pilóta nem kaphat zárt légtér engedélyt hazánkban. Csak és kizárólag jogi személy folyamodhat engedélyhez, mint az ATN Kft. Drón szolgáltatás megrendelését tervezni kell előre, mivel az Eseti Légtér Engedély átfutási ideje minimum 21 nap, ezért legalább 1 hónappal a rendezvény előtt egyeztetni kell velünk. Az Eseti Légtér engedélyt mi adjuk be az NKH Légügyi Hivatala felé, azonban az Önök együttműködésére is szükség van. Amit kérünk Öntől, az a fényképezni kívánt terület pontos meghatározása, időtartam megállapítása (esőnapot is érdemes meghatározni, ha lehetséges), illetve a repülni kívánt terület tulajdonosi vagy üzembentartói engedélye. Minden más az ATN feladata. Sablonokat küldünk Önnek, amelyet ki kell tölteni.[/su_spoiler]

UAS Repülés Alapfogalmak

 • AMSL (Above Mean Sea Level): a közepes tengerszint feletti magasság jelölésére használt rövidítés, Láb-ban szokás megadni.
 • AFIS (Aerodrome Flight Information Service): a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. március 1-i (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet] I. Melléklet 6. pontjában meghatározott fogalom.
 • AGL: (Above Ground Level), a felszín felett(i) (magasság, méterben szokás megadni.
 • ARP (Aerodrome Reference Point): repülőtér vonatkozási pont jelölésére használt rövidítés.
 • ATS jelentőpont: meghatározott földrajzi hely, amelyhez viszonyítva a légijármű helyzetét jelenteni lehet.
 • ATZ (Aerodrome Traffic Zone): a repülőtéri forgalmi körzet, nem ellenőrzött repülőtér körül a repülőtéri forgalom védelme érdekében kijelölt meghatározott kiterjedésű légtér.
 • GND: földfelszín jelölésére használatos rövidítés.
 • LÁB (Ft): Repülésben használt magasságmérésre szolgáló mérőszám. A láb kisebb mértékegység mint a méter. Egy láb az 0,3048 méter. Egy méter az 3,2808 láb. Durván a 120 méteres magasság az 400 Láb.
 • CTR Zóna: Controlled Traffic Region, a polgári repülőtéri irányító körzet jelölésére használt rövidítés. Repülőtéri irányító körzet a föld vagy a víz felszínétől kezdődő térbeli kiterjedéssel rendelkező ellenőrzött légtér. Felső határa megegyezik az adott repülőtéri irányító körzet feletti ellenőrzött légtér alsó határával. A repülés ellenőrzési zónája (CTR vagy irányított forgalmi régió) a szabályozott légtér térfogata, általában egy repülőtér körül, amely a felszíntől egy meghatározott felső határig terjed, amelyet az adott repülőtérre és onnan induló légi forgalom védelme érdekében hoztak létre. Az USA-ban a CTR zóna kifejezést már nem használják, és helyébe a D légtér osztály lép. Általában 5 mérföld átmérőjű, 2500 láb AGL (földfelszín) magassággal nyúlik a kiskereskedelmi repülőterek körül.
 • MCTR (Military Control Zone): a katonai repülőtéri irányító körzet jelölésére használt rövidítés.
 • TSA (Temporary Segregated Area): az időszakosan korlátozott légtér jelölésére használt rövidítés.
 • UTC (Coordinated Universal Time): egyeztetett egyetemes világidő jelölésére használt rövidítés (ezt használja egyébként az Eseti Légtér igénylő dokumentum is, ebben a formátumban kell megadni a napi repülési időintervallumot).
 • SR/SS: Sunset/Sunrise (Napfelkelte/Napnyugta).
 • VFR (Visual Flight Rules): a látva repülési szabályok jelölésére használt rövidítés.
 • ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (amely betűszó az International Civil Aviation Organization rövidítése) az ENSZ repüléssel foglalkozó szerve.
 • Az ICAO UAV vezetési ellenőrző lista linkje
 • EASA: Az Európai Unió egyik Ügynöksége. European Union Aviation Safety Agency, azaz az EU Repülésbiztonsági Ügynöksége. 2002-ben alakult meg. Alapvetően határozza meg az EU közös repülésbiztonsági irányait. Mivel az EASA határozatai EU-s szinten érvényesek, ezért Magyarországon is be kell tartani az EASA által kiadott szabályzásokat.
 • NOTAM: Notice to Airmen (NOTAM). Bármely légiforgalmi berendezés, szolgálat, eljárás létesítéséről, állapotáról, változásáról vagy veszély fennállásáról szóló értesítés, amelynek idejében való ismerete elengedhetetlenül szükséges a repülésben érdekelt személyzet részére.

Milyen Drónnal dolgozunk mi?

DJI Insipre 1 Pro, dupla kontrolleres verzió. A kontrollereken 1-1 darab 64 GB-os Apple iPad Air 2-es dolgozik, DJO GO szoftverrel. Android operációs rendszert és alkalmazásokat nem használunk. Tapasztalataink szerint nem képes azt a stabilitást és egyenszilárd megbízhatóságot adni, amit az Apple rendszeren futó szoftver.

Tiltott repülési zónák

Megnevezés Körzet Funkció
Speciális terület Budapest Magyar Köztársaság Parlament
Repülőtér Miskolc Miskolc Repülőtér
Repülőtér Debrecen Debrecen Nemzetközi Repülőtér
Repülőtér Budapest Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Repülőtér Tököl Tököl Repülőtér
Repülőtér Szolnok Szolnok-Szandai Repülőtér
Repülőtér Kecskemét Kecskemét Légibázis
Repülőtér Sármellék Sármellék Nemzetközi Repülőtér
Repülőtér Taszár Taszár Légibázis, Repülőtér
Repülőtér Pécs-Pogány Pécs-Pogány Repülőtér
Tiltott repülési zónák Magyarországon

Tiltott repülési zónák Magyarországon

Lehet csak eszközt igényelni?

Nem. Szakértő kezelő személyzettel dolgozunk.

Az Inspire1 Pro képes kamera nélkül repülni?

Képes. A kamera nem az öntájékozódás elválaszthatatlan része. Az eszköz képes felszállni kamera nélkül, azonban a képrögzítés lehetősége elveszik.

Az Inspire1 kamerája hangot is rögzít a mozgókép mellett?

Nem. A kamera nem tartalmaz mikrofont. Ha szükséges, akkor van lehetőség háttérzajok felvételére, később az a mozgóképhez hozzáadható.

Mekkora méretű az Inspire 1 Pro Drón?

Hosszúság x magasság x szélesség dimenziók a propellerek nélkül 44 x 30 x 45 cm.

Mekkora súlyú az Inspire 1 Pro Drón?

Alap akkumulátorral 2935 g.

Mi a maximális sebessége az Inspire 1 Drónnak?

22 m/sec, azaz 80 km/óra.

Mennyi ideig dolgozik az Inspire 1 Pro Drón, leszállás nélkül?

Az alap 4500 mAh akkumulátorral 17 percig, a nagyobb 5700 mAh akkumulátorral 20 percig. Az akkumulátor idő 10 %-át a leszállásra tartalékolja a rendszer.

Mennyi idő alatt töltjük fel a távirányító akkumulátorát?

A rendszer, konfigurációtól függően vagy egy darab (egy kezelő irányítja a Drón repülését és a kamerát is) vagy két darab távirányítóval (két kezelő irányítja a rendszert, egy a Drón repülését, egy pedig a kamerát kezeli) szerelhető. Egy távirányító teljes feltöltése 6 órát vesz igénybe. Ezzel az egy töltéssel 4 órát tudunk dolgozni. Az akkumulátorok nem elválasztható részei a távirányítónak.

Mennyi idő alatt töltjük fel a Drón akkumulátorokat?”

Az alap 4500 mAh akkumulátort 85 perc alatt töltjük fel. Minden esetben több, és 100 %-osan feltöltött akkumulátorokkal szolgáltatunk. Amennyiben mégis töltésre van szükség, több töltővel, egyszerre több nagyteljesítményű akkumulátort is tudunk visszatölteni.

Repülés után, a lemerített akkumulátorokat azonnal lehet tölteni?

Nem. Az akkumulátorok a 13-17 perces repülés után akár 60-65 C fokosak is lehetnek. A töltő az ilyen hőmérsékletű akkumulátorokat (érthető okok miatt) nem tölti. Legalább 40 fokra le kell, hogy csökkenjen a hőmérséklet a töltéshez. Lehet hűteni az akkumulátorokat, azonban legalább 1 óra kell, hogy töltési hőmérsékletre hűljön vissza az akkumulátor

Befolyásolja az időjárás a Drón szolgáltatást?

Igen. Akár olyan szinten, hogy nincsen lehetőség arra, hogy szolgáltassunk. Esőben és/vagy 15 km/óránál nagyobb szélsebesség esetén nem dolgozunk. Az akkumulátort nem érheti víz, illetve a szélsebesség jelentősen befolyásolja a Drón biztonságos irányíthatóságát. Az időjárás előrejelzésére lokálisan működő programokat használunk, a helyszínen professzionális szélmérőt.

Ha a hőmérséklet 5 fok alá csökken, akkor megfontolás tárgya a munkavégzés. Hirtelen a körülményekben beállt, előre nem látható változás esetén, az esetleges balesetveszély miatt nem szolgáltatunk.

Befolyásolja a terület fedettsége a Drón szolgáltatást?

Igen. A Drón rádió jelekkel vezérelhető és rádió jeleket ad le a kontrollereknek. Nyílt terepen, ahol a jel terjedését kevés tárgy befolyásolja (erdők, építmények, tornyok) a Drón jóval távolabbra irányítható, mint olyan helyszíneken, ami erősen fedett. A legjobb forgatókönyv a magasból történő vezérlés, itt ugyanis felülről-lefelé terjed a rádiójel, akadály, akadás mentesen. Erősen fedett helyszíneken a Drón 500-600 méter távolságra irányítható jelvesztés nélkül. Amennyiben a Drón elveszti a kontrollerekkel a kapcsolatot, automatikusan visszarepül a megadott „home point”-ra. Az automata visszarepülés nem befolyásolható folyamat.

Befolyásolja a területen tapasztalható interferencia a Drón szolgáltatást?

Igen. A Drón rádió jelekkel vezérelhető és rádió jeleket ad le a kontrollereknek. Tapasztalatunk szerint a mobil telefonok, a Wi-Fi jeladók, átjátszó tornyok jelentősen nem befolyásolják a Drónnal való kapcsolattartást, vagy annak belső, tájékozódást elősegítő műszereit. A kézi rádiók, walkie-talkie-k, CB rádiók környezetében viszont komoly problémák merülnek fel, jellemzően már azok bekapcsolt állapotában, de forgalmazáskor mindenképp. Ezeket a rádiókat a legtöbb esetben rendőrök, polgárőrök és biztonsági őrök használják. A kontrollerek 5-10 méteres körzetében ezeket az eszközöket nem szabad használni. Alapvetően a Drón kézi irányítását nem befolyásolja, azonban a Drón által leküldött Lightbridge kamarakép jeleket olyan szinten torzítja, hogy az élőkép nem látható a vezérlőn. Ilyen esetekben mindenképpen szükséges a Drónra történő tiszta rálátás és a leghamarabbi megszüntetése az interferencia okoknak.

Befolyásolja a helyszín a Drón szolgáltatást?

Igen. Akár olyan szinten, hogy nincsen lehetőség arra, hogy szolgáltassunk. Csak olyan helyszínen dolgozunk, ahol a tulajdonos arra a beleegyezését adja.

Kell-e rálátás a Drónra?

Igen. A Drónt és a környezetét is látni kell direkt módon, azaz nem csak a kamerán keresztül. Ez maximum 1 000 méteres sugarú kört jelent, nyílt terepen.

Befolyásolja embertömeg a szolgáltatást?

Igen. Nem repülünk embertömeg felett. Minden esetben a legnagyobb biztonságra törekszünk, azonban egyben el is kerüljük az olyan helyzeteket, amelyekben sérülés történhet.

Nehezen megközelíthető helyekre is ki tudunk menni?

Igen. Csapatunk akár Toyota Land Cruiser terepjáróval közelíti meg a helyszínt.

Beltérben tudunk repülni és filmezni?

Igen. Iparági újításnak számít az Inspire 1 esetében bevezetett Optical Flow technológia. Ennek köszönhetően a beltéri repülés lényegesen leegyszerűsödött. Korábban a GPS érzékelés nélküli beltéri repülés kihívást jelentett, azonban az Optical Flow érzékelő segítségével a pozíció tartás kevésbé okoz problémát. Az eszköz beltérben rendkívül stabilan tartja a magasságát, azonban oldal irányokban akár egy méteres kilengéseket is produkálhat. Ezeket manuálisan szükséges korrigálni. A leszállótalpak automatikusan lehajlanak, megkönnyítve a leszállást, amelyet egyetlen gombnyomásra elvégez az eszköz. Beltérben történő film és/vagy fotó készítésekor szükség van arra, hogy legyen megfelelő megvilágítás. Ha nem szűrődik be megfelelő mennyiségű természetese fény, mesterséges megvilágítás szükséges.

Lehetséges beltérben rálátás nélkül repülni?

Igen. Azonban vannak feltételei. Az első ilyen feltétel a beltér nagysága. A Drónnak van jobbra-balra kilengése, ezért ahol sok az olyan tárgy, amelyek a Drón útjában van, mindenképpen rálátásra van szükség. A beton kiválóan nyeli el, blokkolja a rádió jeleket, a vasbeton (vas) pedig akár Faraday kalitka hatást is produkálhat. Ez esetben a Drónnal minél szorosabb rádió kapcsolatot kell tartani, nem lehetséges a kívülről való irányítás. Beltérben, amennyiben több sugárzó forrás van, komoly interferencia léphet fel, ugyancsak erősen gyengítve a kontroller és a Drón közötti rádiókapcsolatot.

Ki lehet tiltani a Drón repülését egy adott körzetből?

Bizonyos gyártók, bizonyos termékeit ki lehet tiltani. A kezdeményezés 2015-ben formálódott. Az Egyesült Államokban komoly gyártói elkötelezettség tapasztalható a egy adott körzet kijelölhetőségével és repülési zónából való kitiltásával kapcsolatosan. Az EHANGHorizon HobbyDroneDeployYUNEECHEXO+PixiePath és a RCFlyMaps cégek hozták létre a NoFlyZone.org weboldalt. Az oldalon önkéntes regisztráció után adhatja meg azt a körzetet, amelyre a tiltást eszközölni kívánja. Jelenleg a kitiltás lehetősége a fenti gyártók termékeire vonatkozik, később a csatlakozni kívánó cégek száma nőhet.

Készül a repülésről részletes repülési napló?

Igen. Minden repülést repülési naplóval dokumentálunk, amelyet – külön kérésre – akár az átadott mozgófilmen is (rendkívül ízlésesen) megjelenítünk.

Szállítunk a Drónnal bármit a kamerán kívüli?

Nem. A drón kizárólag a hozzá csatlakoztatható kamerát szállítja.

Automatikus a kamera expozíció?

Akár. Szakértő kezelő személyzetünk manuálisan is képes kezelni távolról a kamerát.

Mi az a gimbal?

A gimbal vita nélkül az egyik legértékesebb eleme a levegőből történő filmfelvételi technológiának. A vízszintes iránytűtok, avagy gimbal feladata az, hogy a drón robotpilóta rendszeréből kinyert IMU adatokat feldolgozva önmagától meghatározza a kamera helyzetét, hogy az a legjobb szögben készítse el a felvételeket, illetve ellensúlyozza a drón szél általi kilengéséből származó, a kamerára ható erőt. Az IMU (Inertial Measurement Unit), azaz tehetetlenségi mérőkészlet adatok, mint a sebesség és a tájolás az eszköz iránytű, gyorsulásmérő (g) és giroszkóp (fok/s) szenzoraiból származnak. Ezek a szenzorok három szabadsági fokkal rendelkeznek (x,y,z), háromtengelyűek, így összesen egy 9 szabadsági fokú chip az, amelyen a szenzorok helyezkednek el. Ezeket az adatokat kinyerve és feldolgozva a gimbal késedelem nélkül mozgatja, forgatja a rá szerelt kamerát, vízszintes irányban (PAN),  függőleges irányban (TILT) illetve ezek kombinációjaként. Tehát nem a kamera mozog, hanem maga a gimbal.

Mitől intelligensek az Inspire 1 Pro akkumulátorai?

Az intelligens akkumulátor valós idejű töltöttségi szintet mutat a pilótánk monitorán, emellett feltünteti, hogy mennyi energiára van szükség a hazarepüléshez. Ugyancsak jelzi, amikor ideje visszatérni a bázis pontra .

Hogyan működik az intelligens követés funkció és mire jó?

Az Inspire 1 repülés közben folyamatosan frissít úgynevezett Home Point koordinátát, azaz az operátor kezében lévő vezérlő tartózkodási helyét. Ha a GPS funkció elérhető a vezérlőben, a Home Point valós időben és folyamatosan változik, ehhez igazodik a távoli eszköz. Az operátor kezében lévő vezérlőt követi a Drón. Kiválóan alkalmas arra, hogy jet-ski-t, motorcsónakot, autót kövessünk.

Látjuk-e a felvételt valós időben?

Igen. Két távirányítóval vezéreljük az egységet, külön tudjuk a Drónt és a kamerát irányítani. A pilótánk és az operatőrünk is önálló monitorral rendelkezik, így valós időben látják a felvételt. Ez a Lightbridge technológiának köszönhető, amely akár 2 km távolságból is képes valós HD képet közvetíteni az operátorok részére. A pilóta az egyik távirányítóval a Drónt vezérli, míg az operatőr a másikkal külön a gimbal-t, illetve akár távolról a kép paramétereit. A repülési adatokat le tudjuk menteni és később az adatokat kérésre fel tudjuk tüntetni az elkészült anyagon.

Van-e bármilyen késleltetés a közvetített kép monitoron való megjelenésekor?

Az általános késleltetés 220 milliszekundum. Az a tapasztalatunk, hogy néhány rövidebb interferenciát leszámítva azt látjuk a kamerán, ami akkor és ott történik, észlelhetetlen a látencia.

Mi az aszferikus torzítás?

A legtöbb optikai lencsét olyan formájúra csiszolják, mintha egy gömb felületéből készült volna. Ezeknek a felületeknek megvan az a hibájuk, hogy nem egy pontba fókuszálják a fényt, hanem nagyobb felületre szórják szét. Ez perspektivikus torzítást okoz, ami lehet hordótorzítás vagy párna torzítás. Az első esetben az egyenes vonalak a kép széle felé, míg a másik esetben a kép belseje felé hajlanak meg. Ennek a torzításnak a kiküszöbölésére az Inspire 1 kamerája Pro drón aszferikus lencséket kapott, melyek felülete eltér a szabályos gömbfelület ívétől, így korrigálva a lehetséges hibát.

Mitől különleges az Inspire 1 Pro kamerája?

A Zenmuse X5 egy speciális légi kamera, amely egy 3 tengelyű gimbal stabilizációs rendszert kapott. Az újratervezett érzékelőknek köszönhetően 16 M fotókat és 4K felbontású filmeket lehet vele készíteni, miközben a kamera stabilizációs rendszere egyenlíti ki a rezgéseket, oldalra kilengéseket. A finomhangolt gimbal rendszernek köszönhetően a kamera képe bámulatosan rezgés és billegés mentes. A gimbal folyamatosan kommunikál a légi járművel, így az rendkívül gyorsan kompenzál akár kis elmozdulást, rezgést is. A gimbal precíziós pontossága 0.02°. Ez a kivételesen pontos stabilizáció teszi lehetővé a Zenmuse X5 részére, hogy akár a hosszú expozíciós idejű fényképek is kristálytiszta minőségűek legyenek. A cserélhető MFT lencsén vezeték nélkül vezérelhető a fókusz, a drón központi irányítórendszerén csak meg kell érinteni a képernyőt és az adott pontra fog fókuszálni a kamera. Természetesen auto-fokusz beállítására is lehetőséget ad a rendszer. A standard MFT objektívbajonett rendszeresítése ad arra lehetőséget, hogy a Zenmuse X5 kamera képes fogadni neves lencsegyártók objektíveit. Jelenleg a DJI sajátmárkás objektíve mellett, az Olympus és a Panasonic bizonyos típusú termékei a támogatottak. A későbbiekben várható a lista bővülése. Az irányítórendszer nem csak arra alkalmas, hogy fókuszáljunk vele, hanem használatakor akár repülés közben is módosítható a zársebesség, az ISO érték, a felbontás, a képarány stb. A Zenmuse X5 M4/3 szenzorral készült képek élesebbek és tisztábbak, mint bármely más korábbi légi kamerával készült felvétel. A régebbi verziójú Zenmuse X3 kamerához képest a Zenmuse X5 nyolcszor nagyobb érzékelővel rendelkezik. Relatív kis mérete ellenére az X5 egy professzionális felhasználásra kifejlesztett kamera, mely 4K felbontásban rögzít életteli, gyönyörű színekkel tarkított, soha nem látott részletgazdagságú felvételeket. Az X5-ös MFT szenzora 16 M fotók készítését teszi lehetővé, X3-mas elődjéhez képest 25 %-kal javult a képek élessége. Ugyancsak jóval gyorsabb, 1/8000 másodperces zársebességgel rendelkezik az új Zenmuse X5. Javított és erősebb képfeldolgozó processzorának köszönhetően a kamera másodpercenként 7 darab fényképet képes rögzíteni. A Zenmuse ipari, professzionális használatra tervezett légi kamera, amely alumínium és magnézium ötvözetek felhasználásával készült, tartós használatra. A könnyű szerkezetű kamera használata folyamatos és hosszú repülési időjű légi munkavégzést tesz lehetővé. Olyan élményeket rögzíthet a kamerával, amelyek soha vissza nem térnek. Mindezt a legmodernebb minőségben. Az új X5-ös kamera alapvetően az DJI Inspire Pro termék piacra dobásakor került bevezetésre, azonban akár a régebbi DJI Inspire 1-es drónt is fel lehet szerelni vele. Az X5-ös kamera használatához a régebbi típusú Inspire 1-es drónon le kell cserélni a “vibration absorbing board-ot” (vibráció elnyelő lap), a Zenmuse X5 kompatibilis változatra. Cégünk 2016 január végétől átállt a Zenmuse X5-ös rendszer használatára. Az X3-mas rendszereket nyugdíjazzuk.

Mi a Kp Index értelmezése?

A Kp Index egy globális sarki fény index. 0 és 9 között mozog az értéke.

A sarki fény (az északi féltekén gyakran: északi fény (aurora borealis), délen: aurora australis) a Föld északi és déli sarkánál a légkörbe behatoló töltött részecskék (elsősorban protonok és elektronok) által keltett időleges fényjelenség. Leginkább késő ősztől kora tavaszig figyelhető meg gyakrabban (de nem állandóan) az északi sarkkörtől északra, illetve a déli sarkkörtől délre. Magyarországról általában nem látható. A sarki fény a nevét a római hajnalistennő Aurora nevéből alkották, de északi fény néven is ismert (a borealis jelentése északi, az australis pedig déli).

Erős naptevékenységet követően, mágneses viharok idején megváltozik a magnetoszféra szerkezete, ilyenkor a sarki fény alacsonyabb szélességi körökön, így nagyon ritkán Magyarországon is megfigyelhető. Kvázi minél magasabb a Kp Index, annál jobban közelít az Egyenlítő félé a sarki fény.

Ez a jelenség akár erősen befolyásolja a modern, GPS vezérelt drón eszközöket.

 • 1-3 között csendes állapot van, a mágnesesség okozta hatás az elektronikus eszközökre nem okoz gondot.
 • 4-5 között aktív állapot van, a mágnesesség okozta hatás az elektronikus eszközökre gondot okozhat, GPS problémák merülhetnek fel.
 • 5-8 között vihar állapot van, a mágnesesség okozta hatás az elektronikus eszközök kifejezetten erős, GPS problémák merülnek fel.
 • 8-9 között extrém vihar állapot van, tilos az FPV repülés, vagy súlyos kockázatokkal jár.