A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (továbbiakban: Lt.), valamint a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében, 2017 év január hó 01 napjától kezdődően, a pilóta nélküli légijárművel végrehajtandó légiközlekedési tevékenységek engedélyezési rendje megváltozik.

A Korm. rendelet 1.§ rendelkezésének megfelelően az Lt. 3.§ (2) bekezdése szerinti katonai légügyi hatóságként 2017 év január hó 01 napját követően, országos illetékességgel a honvédelemért felelős miniszter jár el. A Honvédelmi Minisztérium működési rendjét szabályozó előírások alapján a katonai légügyi hatósági feladatokat – beleértve a pilóta nélküli légijárművel történő műveletek végrehajtásához szükséges eseti légtér kijelölésével összefüggő feladatokat is – a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztálya fogja ellátni.

Az Lt. 22.§ (3) bekezdése értelmében a pilóta nélküli légijárművel történő műveletek végrehajtásához 2017 év január hó 01 napjától kezdődően nem szükséges tevékenységi engedély.

A légiközlekedési tevékenység az eseti légtér engedély (Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály részére kell beadni) és a művelet helyszínének függvényében a korlátozott légtér engedély (LHR1, LHR1A, környezetvédelmi légterek)  (NFM Légügyi Hatóság részére kell beadni) megszerzésén túlmenően, kizárólag a Légiközlekedési Hatósághoz tett bejelentést (NFM Légügyi Hatóság részére kell beadni) követően kezdhető meg.

A bejelentéshez kitöltendő formanyomtatvány NKH Légügyi Hivatal honlapjáról letölthető, melyet legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon a következő e-mail címre kell eljuttatni: caa@nkh.gov.hu

A bejelentés díj-, és illetékmentes, annak befogadásáról visszaigazoló e-mail-t kap a bejelentő.

A bejelentési kötelezettség alól a sport-, valamint magáncélú felhasználás mentesül. A sport-, valamint magáncélú felhasználók csupán a bejelentési kötelezettség alól mentesülnek, de a megfelelő légtér engedély(ek) megszerzése számukra is kötelező.

Amennyiben olyan légtérben akar repülni, amelyben a műszer szerinti repülés engedélyezett (IFR), ott hivatalból kéri az illetékes Légforgalmi Szolgáltató véleményét (Budapesten a Hungarocontroll) a  Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztálya), ilyenkor kell leadni a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály felé a Légügyi Biztonsági Elemzést.

A Pilóta nélküli légijárművel végrehajtandó műveletek 2017 év január hó 01 napjától hatályba lépő engedélyezési eljárásáról tájékoztató letöltető innen.

További információk: https://doe.hu/