A Honvédemi Minisztérium Állami Légügyi Főosztályának tájékoztatója az eseti légtér igényléssel kapcsolatban

Az utóbbi évek technológiai fejlődése elengedhetetlenül hozzájárult a pilóta nélküli légijárművek – közismert néven drónok – széles körű elterjedéséhez. Hatóságunk az eseti légtereket mindenkor a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően jelöli ki. A felhasználók jogkövető magatartása következtében rendkívüli mértékben – a néhány évvel ezelőttivel összehasonlítva éves szinten legalább százszorosára – nőtt a benyújtott eseti légtér kérelmek […]