2019 október 22-én került megrendezésre a Hungarocontrol szervezésében és vezetésével az „USIS Szolgáltatások Hitelesítése” Konferencia a Normafa Rendezvényházban.

Az angol nyelvű Konferencia célja az volt, hogy bemutassák az Előadók, hogy a felhasználók hogyan férhetnek hozzá könnyebben a légtérhez, és hogyan hajthatják végre hatékonyan műveleteiket egy biztonságos és védett légtérben, ezáltal összeegyeztetve a hatóságok – egyébként jogos – aggodalmait azokkal a domináns piaci igényekkel, amelyek az egyre több és több UAV-művelet végrehajtására irányulnak.

A nyílt nap előadásokat, plenáris ülést és élő demonstrációt foglalt magában, amelyet kerekasztal beszélgetés követett a projekt résztvevőivel, ahol lehetőség volt kérdéseket feltenni.

A Konferencia keretében a Hungarocontrol saját tevékenységének ismertetése mellett információt kaptunk arról is, hogy annak mi a pontos szerepe a SESAR USIS Projektben.

Az európai UAV irányítás menedzsment keretrendszerek fogják hosszútávon meghatározni a légtérben az irányításért illetve az üzemeltetésért felelős piaci szereplők tevékenységét. Ezért elengedhetetlen ezen rendszerek alapvető ismerete és a hozzájuk szervesen kötődő fogalmak tisztázása.

Mi az az ATM?

A légiforgalom-irányítás (ATM – Air Traffic Management) az európai légi közlekedés és repülés nélkülözhetetlen része, összeköti a városokat és az azokban élő embereket, valamint fellendíti a munkahelyeket és a növekedés motorjaként szolgál. Noha a légiutasok nem látják és nem veszik észre, az ATM számos konkrét és fontos szerepet játszik:

 • A biztonság őrzője
 • Összekapcsolja az európai városokat és Európát a világ többi részével
 • Lassítja az éghajlatváltozást, lehetővé teszi a nem hatékony útvonalak kiváltását
 • Maximalizálja a jelenlegi infrastruktúrát, miközben fejlett információs szolgáltatásokat nyújt
 • Katalizátoraként szolgál Európa versenyképességéhez és innovációs képességéhez

Mi az a SESAR?

A SESAR az európai Egységes Európai Égbolt (SES – Single European Sky) kezdeményezés technológiai pillére, az a mechanizmus, amely az ATM-en belül koordinálja és összpontosítja az EU minden kutatási és fejlesztési (K+F) tevékenységét, összegyűjtve azokat a téma-szakértőket, akik az ATM új generációjának fejlesztésére vállalkoznak. Manapság a SESAR mintegy 3000 szakértőt egyesít Európában és azon túl.

Az európai ATM-rendszer öregedő technológiákon és eljárásokon alapul, és különösen a mostani és a 2035 közötti várható forgalomnövekedés fényében biztosan frissítést igényel.

Itt jön a képbe a SESAR.

Mint az egyik leginnovatívabb infrastrukturális projekt, amelyet az Európai Unió valaha indított, a SESAR szerepe az ATM teljesítményének növeléséhez és az európai intelligens légiközlekedési rendszer kiépítéséhez szükséges meghatározások, fejlesztések és telepítések köré összpontosul. 2007-ben felállították a SESAR Közös Vállalkozást (SESAR Joint Undertaking) ennek a nagyszabású és valóban nemzetközi köz-és magánszféra partnerségnek az irányítására.

Az Európai Unió és az Eurocontrol által alapított SESAR közös vállalkozás 19 tagú, akik partnereikkel és társult szövetségeikkel együtt több mint 100 Európában és azon kívül működő vállalatot képviselnek.

A 2004-ben indított Single European Sky ATM Research (SESAR) alkalmazott kutatási program célja, hogy az egységes európai légtér kezdeményezésnek megfelelő ATM rendszer kerüljön kialakításra. A program rendeltetése a szükséges ipari fejlesztések elindítása, az ehhez szükséges finanszírozás biztosítása, a kifejlesztett megoldások üzleti használatba vételének koordinálása.

A SESAR elképzelése a pályán alapuló műveletek fogalmára épül, és azokra a léginavigációs szolgáltatásokra (ANS – Air Navigation Services) támaszkodik, amelyek támogatják az üzleti vagy küldetési pályák végrehajtását, vagyis a repülőgépek repülhetnek az általuk preferált pályán, anélkül, hogy a légtér konfigurációi korlátoznák őket.

Ezt a jövőképet az automatizálási támogatás fokozatos növekedése, a virtualizációs technológiák megvalósítása, valamint a szabványosított és interoperábilis rendszerek használata teszi lehetővé.

A rendszerinfrastruktúra a digitalizációs technológiával fokozatosan és folyamatosan fejlődik, eképpen a nemzeti határoktól függetlenül lehetővé téve a Léginavigációs Szolgáltatók részére (ANSP – Air Navigation Service Providers), hogy számos információs szolgáltatás támogatás segítségével – szükség esetén – tevékenységükkel bekapcsolódhassanak oda, ahol arra igény van.

A repülőtereket teljes mértékben integrálják az ATM-hálózat szintjébe, ami megkönnyíti és optimalizálja a légtérfelhasználói műveleteket.

2035-től 2050 felé haladva teljesítményalapú műveleteket kerülnek végrehajtásra Európában, többféle lehetőséggel is számolva, például az ANSP-k közötti zökkenőmentes koordinációval vagy a teljes, hálózat szintjén biztosított végponttól-végpontig terjedő ANS.

Ezenkívül széles körben elismert tény, hogy a teljesítmény növelése érdekében az ATM korszerűsítésének a repülésre mint egészre kell összpontosítania, egy áramlási és hálózati kontextusban, nem pedig a pályájának szegmentált részeire, ahogyan ez a jelenlegi helyzetben van. Ezt szem előtt tartva, a teljes ATM-rendszerben megvalósul a jövőbeli vízió, jelentős javulásokat hozva a repülés minden szakaszában.

Mi az a U-Space?

A drónokkal kapcsolatos üzleti lehetőségek Európában folyamatosan nőnek és ezek a drónokkal végrehajtott tevékenységek minden környezetben szolgáltatásokat nyújtanak, ideértve a városi területeket is.

A térképezés, az infrastruktúra ellenőrzése, a precíziós mezőgazdaság, az áruk szállítása és az e-kereskedelem csak néhány ezek közül. Az uniós szintű egyértelmű keret lehetővé tenné a drónszolgáltatások és repülőgépek valódi európai piacának megteremtését, ezáltal kihasználva a munkahelyteremtési potenciált és a növekedés megteremtését a gazdaság ezen új ágazatában.

Az U-space olyan új szolgáltatáskészlet, amely magas szintű digitalizálásra és funkciók automatizálására, valamint speciális eljárásokra támaszkodik, amelyek célja a nagyszámú drónok számára a biztonságos és hatékony belépés megteremtése a légtérbe. Mint ilyen, az U-space lehetővé teszi a rutinfeladatok bármiféle rutinszerű feladatának megkönnyítését, minden légtér-osztályban és minden típusú környezetben – még a legterheltebbekben is -, miközben a személyzettel ellátott repülés és a légiforgalmi irányítás megfelelő felületét célozza.

Ennek a kezdeményezésnek a támogatása érdekében a SESAR közös vállalkozás 2017-ben elkészítette az U-space tervét, amely egy elképzelés arról, hogyan lehet az U-space működését lehetővé tenni.

A U-Space az Európai Bizottság által létrehozott program,

1. melynek célja egy olyan támogató rendszer kialakítása, mely segíti a drón repülési műveletek hatékony lebonyolítását,
2. zavartalan üzemelés biztosítását teszi lehetővé minden üzemeltetési környezetben (városi, elővárosi, vidéki) továbbá minden típusú művelet esetén (VLOS, E-VLOS, BVLOS) alkalmazható,
3. a drónok fejlődési ütemét is figyelembe veszi,
4. és a 150 méteres repülési magasság alatti dróntevékenységek európai szintű irányításának kiépítését célozza meg.

A terv 4 szolgáltatáskészlet végrehajtását javasolja az EU repülési stratégiájának és a drónokra vonatkozó szabályozási keret támogatása érdekében:

 • U1 – Alapvető szolgáltatások – 2019
 • U2 – Kezdeti szolgáltatások – 2021
 • U3 – Fejlett szolgáltatások – 2025
 • U4 – Teljeskörű szolgáltatás – 2030

A drónszolgáltatások sokféle módon változtatják meg az életünket. A piaci igényeknek és a hatósági szabályozásoknak megfelelő, élhető és modern rendszer kialakítása éppen ezért nem várhat magára. Az U-Space szolgáltatások megvalósításához a Pilóta nélküli Légi Rendszerek (UAS – Unmanned Aircraft System másképpen „drónok”) fokozatos integrációja szükséges az európai ATM (ATM – Air Traffic Management) környezetbe.

Mi az a USIS?

A SESAR U-Space bevezetési tervének részeként az U-Space Initial Services (USIS) különféle alapszolgáltatásokkal, például e-Azonosítással, e-Regisztrációval, Megfigyeléssel, Nyomon követéssel (ideértve a Helyzetek megfigyelését is), Ütemezéssel (Repülési engedélyek, FPL érvényesítés, repülési értesítések) és Dinamikus Légtérkezeléssel (no-drone zónakezeléssel) támogatja a drónműveletek irányítását.

A gyakorlatban tehát az USIS célja az alapvető U-Space szolgáltatások (U1, U2) hitelesítése és demonstrációja valós repülési körülmények között VLL légtérben.

A drónok és a drónokhoz kapcsolódó szolgáltatások fokozatos elterjedése megköveteli az U-Space szolgáltatások folyamatos fejlesztését, hitelesítését és végrehajtását, annak érdekében, hogy Európa-szerte biztonságos, egyenlő és hatékony hozzáférést biztosítsanak a légterekhez.

Ebben a keretrendszerben az USIS célja az eredeti alapszolgáltatások hitelesítése, amelyeket az UAV Forgalomkezelés (UTM – UAV Traffic Management) nyújt az UAV eszközök számára, az UAV üzemeltetőknek/pilótáknak, és a légtérért felelős hatóságoknak és egyéb harmadik feleknek.

A rendkívül magas szintű automatizálás lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy összetett rendeleteket állítsanak össze, míg a másik oldalon az UAV-üzemeltetők a működésükre összpontosíthassanak.

Az USIS így különösen a szabályozást és a légiforgalmi irányító egységekkel való koordinációt célozza.

Mi az a USIS Konzorcium?

Az USIS projekt a Konzorcium tagjainak kiegészítő szakértelmére támaszkodik, ezáltal biztosítva a projekt igényeinek, követelményeinek és korlátozásainak a lefedését.
A 7 érintett partner az iparágak, az ANSP-k, az UAV-üzemeltetők és a K+F-szereplők, akiknek ugyanaz a jövőképe és hajlandóságuk van az USIS-megközelítés támogatására.

 • Thales
 • Unifly
 • DSNA
 • Hungarocontrol
 • ENAC
 • Altametris
 • DFS Deutsche Flugsicherung

Ezt a projektet a SESAR Közös Vállalkozás finanszírozta az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja keretében, a 783261 sz. Támogatási megállapodás alapján.

A USIS teszt Magyarországon

Hajmáskéren, az LHD2A légtér azonosítóval rendelkező területen, 2019 júliusában történt az USIS hitelesítés az alábbi teszt forgatókönyvek szerint, 7 különböző típusú drónnal:

1. Határ megfigyelés
1 drónnal, 2 végrehajtott kisérlet, Beyond Visual Line of Sight (BVLOS), 20 km megtétele

2. Pont-pont szállítás
5 drónnal, 2 végrehajtott kisérlet, Beyond Visual Line of Sight (BVLOS), 1 km megtétele drónonként

3. Mezőgazdasági felmérés
1 drónnal, 2 végrehajtott kisérlet, Visual Line of Sight (VLOS), 3 km megtétele

4. Csomag kiszállítás
5 drónnal, 2 végrehajtott kisérlet, Beyond Visual Line of Sight (BVLOS + VLOS), 1 km megtétele drónonként

5. Kutatás és mentés
2 drónnal, 1 végrehajtott kisérlet, Beyond Visual Line of Sight (BVLOS + VLOS), 15 km megtétele

6. Adatvédelmi és biztonsági megfigyelés
3 drónnal, 2 végrehajtott kisérlet, Visual Line of Sight (VLOS), 1.5 km megtétele

USIS teszt magyarországi konklúziók

1. A drón operátoroknak mindenképpen szükségük van mobiltelefonos applikációra annak érdekében, hogy elegendő szintű helyzetismeretre tegyenek szert, illetve ellenőrizhessék a repülési engedélyeiket.

2. Kicsi működési területen a nagy számosságú repülések szignifikánsan emelik az UTM felügyelők leterheltségét.

3. Nagytávolságú Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) repülések esetén a folyosó tipusú repülés tervezés elengedhetetlen a repülési kérelemnél és a „mentés”, „újraismétlés” és „feltöltés” opcióként kell, hogy szerepeljen.

4. A különböző típusú értesítéseket, mint a figyelmeztetések, push értesítések és az üzenetek, standardizálni kell.

5. UTM platform használatával a repülési engedélyezési folyamatokat szignifikánsan fel lehet gyorsítani.

6. A drónok elkülöníthetősége és azonosítása miatt a minél pontosabb drón nyomon követhetőség kritikus követelmény a rendszerben, ezzel együtt a légtér kihasználtságának maximalizálása is megtörténik.

A drón nyomonkövethetőséget a GEMALTO cég 4G-s nyomkövetője biztosította. Ezek az eszközök 500 méter magasságban már nem használhatóak, illetve a 3G/EDGE lefedettség a hegyek között nem elégséges.