Az utóbbi évek technológiai fejlődése elengedhetetlenül hozzájárult a pilóta nélküli légijárművek – közismert néven drónok – széles körű elterjedéséhez. Hatóságunk az eseti légtereket mindenkor a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően jelöli ki. A felhasználók jogkövető magatartása következtében rendkívüli mértékben – a néhány évvel ezelőttivel összehasonlítva éves szinten legalább százszorosára – nőtt a benyújtott eseti légtér kérelmek száma.

A jelenlegi helyzethez és jogszabályi környezethez igazodva a benyújtott eseti légtér kérelmek hatékony és biztonságos elbírálása érdekében munkafolyamatainkat folyamatosan módosítjuk, informatikai fejlesztéseket hajtunk végre, ezeket hamarosan be is vezetjük. Az eseti légtér kérelmezőket is érintő változásokról hamarosan tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket.

A benyújtott, de érdemi döntéssel le nem zárt eseti légtér kérelmek, és ki nem jelölt eseti légterek okozta esetleges kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. A 3000 Ft eljárási illeték rövidesen visszafizetésre kerül azon ügyfelek számára, akik a le nem folytatott eljárásokhoz kapcsolódóan azt megfizették.

https://www.ket.hm.gov.hu/hmalf/SitePages/Kezdolap.aspx?fbclid=IwAR1SQIYqL5ALzA47lHrnpeJOzqAuPdjft5W-64u-g-tS265unulJnTR8AaU