A Honvédemi Minisztérium Állami Légügyi Főosztályának tájékoztatója az eseti légtér igényléssel kapcsolatban

Az utóbbi évek technológiai fejlődése elengedhetetlenül hozzájárult a pilóta nélküli légijárművek – közismert néven drónok – széles körű elterjedéséhez. Hatóságunk az eseti légtereket mindenkor a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően jelöli ki. A felhasználók jogkövető magatartása következtében rendkívüli mértékben – a néhány évvel ezelőttivel összehasonlítva éves szinten legalább százszorosára – nőtt a benyújtott eseti légtér kérelmek […]

Aktuális drón jogi szabályozás 2017 második félév

A most hatályos szabályozás szerint, minden pilótanélküli repülni képes eszköz (a 250 gramm alattiak is) szigorú szabályozás alá esik. Még a negyedkilós felszálló tömeg alattiak is, kvázi a játék drónok! [su_divider] Ha valakit az aktuális Légtérfelhasználási terv érdekel, kattintson ide : http://www.hungarocontrol.hu/legterfelhasznalasi-terv [su_divider] Mindazonáltal az Lt. 22.§ (3) bekezdése értelmében a pilóta nélküli légijárművel történő műveletek […]