2016 november 22-én az Országgyűlés 154 igen, 33 nem ellenében, 8 tartózkodás kíséretében elfogadta a légiközlekedésről szóló törvény módosítását.

A drónoknak, a törvényben korábban használt „lajstromozásra nem kötelezett légi jármű” fogalma megszűnik, a meghatározások helyébe a „repülőeszköz” és a „pilóta nélküli légi jármű” lép.

A „pilóta nélküli légijármű”: olyan polgári légijármű, amelyet úgy terveztek és úgy tartanak üzemben, hogy vezetését nem a fedélzeten tartózkodó személy végzi.

A „pilóta nélküli állami légijármű” (honvédelmi, a vámhatósági, a rendőrségi és határőrizeti szervek számára) fogalma is meghatározásra került (alapvetően ugyanaz mint a polgári légijármű definíció), ezekre azonban más szabályok fognak vonatkozni, lásd szakszolgálatai engedély szükségességének megkövetelése.

A „repülőeszköz” fogalma is pontosításra került a törvényben.

A törvény módosítása a légi jármű vezetésének szakszolgálati engedélyhez kötését nem a légi jármű lajstromozottságától teszi függővé, az állami légijárművek vezetéséhez szükséges a szakszolgálatai engedély.

A repülőmodellre az egységes szabályozás érdekében ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni, mint a pilóta nélküli légi járművekre, így a pilóta nélküli légi jármű fogalmának változtatásával a repülőmodell fogalma beolvad e fogalom alá.

Légiközlekedési tevékenység a légiközlekedési hatóság felé történt bejelentést követően folytatható, minden ezzel kapcsolatos ügyintézés elektronikus lesz.

A módosítás hatályba lépésével a pilóta nélküli légi járművekre vonatkozó szabályok megsértőivel szemben a rendőrség is jogosult lesz bírság kiszabására (jelenleg a légiközlekedési hatóság jár el).

A repülésbiztonság fenntartása és növelése érdekében állami téradatbázisként létre kell hozni és adattartalmának rendszeres aktualizálásával fenn kell tartani Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisát. A részadatbázisok 25 m, 60 m, 100 m magas tereptárgyak adatait fogják tartalmazni, illetve készülni fog egy Magyarország teljes területére vonatkozó, legalább 10*10 méteres rácsháló méretű digitális domborzatmodell.

A drónok (pilóta nélküli légi járművek) szabályos működtetésének feltétele, hogy a pilóta nélküli légi járművezetők tudják, hogy melyek azok a légterek, illetve területek, ahová nem repülhetnek be, ennek érdekében a pilóta nélküli légi járművek használatát támogató, az aktuális légtér információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó honlap és mobil alkalmazást fognak fejleszteni és üzemeltetni. Az aktuális légtér információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó honlap és mobilalkalmazás 2017. július 1-től kerül bevezetésre.

Repülési tilalmat lehet elrendelni védett területek és objektumok fölötti repülések, valamint olyan területek fölött, amelyek térben és időben folyamatosan változnak (pl. védett személy mozgása, katasztrófa helyszíne, baleset, stb.). Az aktuális légtér foglaltságot itt tudja ellenőrizni. A Légtérfelhasználási terv az adott nap 00.00 UTC-től 24.00 UTC-ig 24 órás periódusban tartalmazza az Időszakosan korlátozott légterek (Temporary Restricted Areas – TRAs), a Veszélyes légterek (Danger Areas – DAs) és az Eseti légterek adatait.

Az ellenőrzött légtér bizonyos részein nem lesz szükség légiforgalmi irányítói engedélyre.

Tekintettel arra, hogy Budapest bizonyos területei, valamint néhány település teljes egészében Budapest CTR-ben található, amely jelenleg C osztályú ellenőrzött légtér, így gyakorlatilag minden repüléshez légiforgalmi irányítói engedély szükséges.

Ez az intézkedés lehetőséget nyújt arra, hogy a rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén a repülés légiforgalmi irányítói engedély nélkül is végrehajtható legyen.

A repülések, a nyilvántartás részletes szabályait, a légialkalmassági vizsgálat rendjének, a légialkalmassági tanúsítvány kiadásának, felfüggesztésének részletes szabályait, a pilóta nélküli légijárművet vezetők képzésének részletes szabályait, a képzést végző szervezetek kijelölésének szabályait, a pilóta nélküli légijárművel végzett tevékenység részletes szabályait és az üzemben tartásának szabályait rendeletben fogják megállapítani (NFM).

Az üzemben tartáshoz ahogyan eddig is, kötelező lesz a felelősségbiztosítás, amelyet megköthet a Drónpilóták Országos Egyesületénél.

A pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó szabályok megsértése esetén, mint minden légijármű esetén – a légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – 100.000.000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki.

A 25 kg feletti gépek légialkalmassági tanúsítvánnyal vagy egyedi repülési engedéllyel tarthatóak üzemben.