2015. december 8-án került megrendezésre a III. UAS Konferencia, az NKH Légügyi Hivatalban.

A Magyar Drónpilóták Egyesülete, mint hazánk meghatározó drón felhasználókat tömörítő szerve, természetesen meghívást kapott a konferenciára, Tuzson Gergely, Molnár Zsolt és Neuwald Tivadar urak személyében. Alapvetően a Konferencia az állami és a privát szektor álláspontját hivatott felmérni, egyeztetni, akár ütköztetni. Mindezt úgy, hogy az NKH Légügyi Hivatal joggyakorlói és nem jogalkotói pozíciót foglal el. A III. Konferencia a pilóta nélküli légijármű rendszerek üzemeltetését végző kezelők képzésére, illetve magát a képzést követő tapasztalatok összegzésére koncentrált. Mivel ilyen hivatalos képzés – egyelőre – kizárólag az állami szervek részére volt elérhető, ezért a részükre biztosított képzésekről tudtunk átfogó képet kapni.

A Konferencia értékét növelte, hogy annak délutáni szekciójára megérkezett Tuzson Bence, kommunikációs államtitkár úr is.

Dr. Papp Gyula Főosztályvezető úr nyitotta meg a rendezvényt. Hangsúlyozta, hogy a pilóta nélküli légijármű rendszerek elterjedését megállítani nem lehet, viszont azok kockázatot jelentenek, így erre a jogalkotó szervnek, a jogszerű használatot ellenőrző és kikényszerítő szervezeteknek reagálni kell.

A szakmai előadás sorozatot Ozoli Zoltán mérnök alezredes úr, az NKH Légügyi Hivatal Állami Légügyi Főosztályának vezető mérnöke kezdte meg. Előadása az UAV/UAS felhasználók részére szervezendő képzésről, a tematika főbb elemeiről szólt.

Az előadás alapvetései

 • A RPAS-ek hivatalosan légi járművek, ezért meg kell felelniük a repülésbiztonsági szabályoknak.
 • Az ICAO (International Civil Aviation Organization) előírásai tiltják a pilóta nélküli légi járművek repülését, kivéve, ha az arra illetékes nemzeti hatóságok egyedi engedélyt adnak.
 • A polgári RPAS alkalmazások kifejlesztésénél biztosítani kell, hogy ezek egyike sem fenyegesse a polgárok magánéletét és/vagy testi épségét.
 • Az ipar mindaddig vissza fogja tartani a befektetéseket, amíg nincsen kellő jogbiztonság a szabályozási keret tekintetében.
 • Az RPAS-ek működésnek ugyanolyan szintű biztonságot kell szavatolnia, mint a pilótával történő repülésnek.
 • A szabályozásokat arányba kell tartania a potenciális kockázatokkal, illetve keretek között kell tartani az ipar és a felügyeleti szervek adminisztratív terheit.

A pilóta nélküli légi járművek üzemeltetési környezete

 • Üzemeltető és karbantartó szervezet
 • Gyártó, javító szervezet
 • Oktató szervezet
 • Jogi és üzemeltetési szabályzók

UAS/RPAS alkalmazások tervezett felosztása

 • Állami célú alkalmazás
  • Honvédelem
  • Rendvédelem (Terrorelhárítás)
  • Vámhatóság és Határőrség
  • Katasztrófavédelem
  • Nemzetvédelem,és belbiztonság
  • Egyéb (pld. vízügy, környezetvédelem)
 • Polgári alkalmazások
  • Amatőr célú alkalmazások
   • Hobby modellezés
   • Amatőr modellező verseny
   • Egyéb
  • Professzionális alkalmazások
   • Kereskedelem, szolgáltatás
   • Oktatás
   • Tudományos
   • Kísérleti
   • Egyéb

A képzés kialakításának szempontrendszerei magukba foglalják az ICAO által az RPAS kezelők elméleti és gyakorlati ismereteire vonatkozó követelményeket, a BNUC (Basic National UAS Certificate) kiadásának feltételeit és a haza alkalmazások sajátosságait. A képzés Kezdő, Haladó és Felső szintű tanfolyamokból állna, amelyre Megújító tanfolyamot is lehet építeni. A tanfolyam elvégzését követően a Hatóság kiadja az igazolást vagy a kezelői engedélyt (szakszolgálati engedély).

Kezdő tanfolyam keretei:

 • Az UAS/RPAS használatában és üzemeltetésében teljesen járatlanok részére, 2 napos tanfolyam, elméleti teszttel, szimulátorral és gyakorlati vizsgával. Sikeres vizsga esetén az oktató szervezet által kiállított oklevél a kimenet.

Haladó tanfolyam keretei:

 • Alap tanfolyammal vagy igazolható gyakorlattal rendelkező kezelők részére, 2 napos tanfolyam, elméleti teszttel, szimulátorral és gyakorlati vizsgával. Sikeres vizsga esetén az oktató szervezet által kiállított oklevél a kimenet.

Felső szintű tanfolyam keretei:

 • Az UAS/RPAS-t hivatásszerűen használó szakemberek részére, 5 napos tanfolyam, elméleti teszttel, szimulátorral és gyakorlati vizsgával. A tanfolyam igazolás és az előírt repült óra szám alapján az NKH LH kiadja a szakszolgálati engedélyt.

Megújító tanfolyam keretei:

 • A szakszolgálati engedély érvényességének meghosszabbításához szükséges vizsgára felkészítő tanfolyam, 2 napos tanfolyam, elméleti teszttel, szimulátorral és gyakorlati vizsgával. A sikeres szakszolgálati vizsga alapján az NKH LH meghosszabbítja a szakszolgálati engedélyt.

Oktatási témakörök

Elméleti ismeretek

 • Légijogi ismeretek
 • Légiközlekedés biztonsága
 • Hatósági tanúsítási ismeretek
 • Légijármű ismeretek
 • Emberi tényezők
 • Meteorológiai ismeretek
 • Légiforgalmi ismeretek
 • Rádió levelezés
 • A légijárművekkel végezhető rendszerek alkalmazásának kockázatai

Szimulátor oktatás

 • Alapvető  UAS/RPAS vezetési ismeretek
 • Repülések különböző időjárási körülmények között
 • Útvonal tervezés
 • Vészhelyzeti eljárások begyakorlása
 • A kezelők együttműködésének begyakorlása

Gyakorlati oktatás

 • Biztonsági, munkavédelmi rendszabályok
 • Tűzvédelmi alapismeretek
 • Az UAS/RPAS földi előkészítése
 • Az UAS/RPAS reptetése különböző üzemmódokon
 • Repülési feladat tervezése
 • Hibás működés felismerése
 • Vészhelyzeti eljárások
 • Karbantartási ismeretek

Kihívások

 • Nincsen egységes szabályozás
 • Nem a repülőgép iparban elfogadott minőségi követelmények szerint történik a gyártás
 • Az UAS/RPAS-k nagy része nem rendelkezik Hatósági Tanúsítványokkal
 • Az alkalmazók nagy része nem rendelkezik kellő ismeretekkel az UAS/RPAS alkalmazásokhoz
 • Feltételrendszerek kialakítása (alkalmazáshoz és felügyelethez)

Egyesületünk szorosan együttműködik az állami szervekkel, megosztjuk a tapasztalatainkat.

A továbbiakban az Állami célú UAV kezelők képzésének tapasztalatairól halottunk kiváló előadásokat az NKE HHK Katonai Repülő Intézet, a HM EI Zrt., 5. Bocskai Dandár, MH 88. Könnyű Vegyes Zászlóalj, a NAV és a TEK tolmácsolásában. Ezek a képzések tematikájukban nagyban megegyeznek, az oktatott géptípusokban azonban nem. Jellemző a merevszárnyas képzés (pld. Skylark 1-LE mini UV).

A TEK előadása a képzés szükséges mivoltát az UAV/RPAS üzemeltetésből fakadó biztonsági kockázatok és azok kivédekezése szempontjából is megvilágította. Az a feltételezés, hogy az állampolgárok sok esetben nem képesek felmérni az új technológiákban hordozott kockázatokat. Ezek alapvetően vétlen balesetek, amelynek oka lehet a felelőtlenség, a tájékozatlanság és/vagy a gyakorlati készség hiánya. A megelőzés alapja a tudatosság növelése és az oktatás.

Az Állam szempontjából a szabályozatlanság, a felügyelet és az ellenőrzés hiánya, a felfedés, felderítés és szankcionálás hiánya.

A vétlen balesetek előfordulása mellett akár a szándékos jogellenes cselekmény is cél lehet:

 • Információgyűjtés, kémkedés
 • Zavarkeltés
 • Provokáció
 • Figyelemelterelés
 • Célzott támadás
 • Csempészet
 • Terrorcselekmény

Sok esetben a „videójáték hatás”, a láthatatlanság, a távolról irányítás és az UAS/RPAS eszközök relatív folyamatosan csökkenő ára az, ami a fenti motivációkat hordozza, erősíti. Ezek ellen a detektálás és az elhárítás a védekezés lehetősége. A kereskedelmi szabályozás azonban nem lehet megoldás, mivel ezek az eszközök akár már egy gyermek részéről is elérhetőek, összeszerelhetőek és az áruk csökken. Alapvetően a probléma az, hogy elmosódott a határ a hadi elektronika és a szabad, kereskedelemben is kapható, programozható eszközök között, nincsen vagy gyenge a biztonságtudatosság, az eszközt játékoknak tekintik. Az eszközök kommunikációs és vezérlő rendszerei pedig nem szabványosak. Azt gondolhatnánk, hogy a katonai alkalmazásban nem merülhetnek fel balesetek, hibák, azonban erre a tények rácáfolna, 2007 óta több mint 200 nyilvánosságra került katonai drón baleset fordult elő.

Tuzson Bence úr felszólalásában megerősítette, hogy fontosnak tartja a légközlekedés ezen szakágát, nem csak állami, hanem privát szférában való hasznosságát is kiemelte. Aláhúzta, hogy kiemelt az a K+F tevékenység, amelyet a magyar egyetemek és magáncégek végeznek és támogatja azok megjelenését innovatív eljárásokkal a nemzetközi piacokon. A szabályozásra is kitért, amennyiben a legegyszerűbben és költséghatékonyan üzemeltethető elektronikus rendszert tartana hatékonynak.

Alapvető javaslatok az oktatás, képzés, biztonságtudatosság mellett

A zárógondolatok megerősítették, hogy az állam és a privát szféra törekvései egy irányba mutatnak, bár súrlódások előfordulnak.

Egyesületünk azon dolgozik, hogy minél több olyan javaslatot dolgozzunk ki és juttassunk el a megfelelő helyekre, ami elősegíti az amatőr és a professzionális felhasználás, élhető és működtethető rendszerben, számonkérhető és felügyelt keretek között. Arra törekszünk hogy az Egyesületünk alá csatlakozzanak olyan szakegyesületek, akiknek a hangja és a gondolatai rajtunk keresztül eljuttatható az állami szervek felé. Úgy tűnik, hogy a Jogalkotó és Jogkikényszerítő entitások kikérik ezen szervezetek véleményét és hajlandóak is integrálni a javaslatokat a később szabályzók kiadásakor, a jog érvényesítéskor.

Jól látszik, hogy a műszaki fejlődés jóval gyorsabb, mint az a jog, a jogalkotás folyamata követni tudná, azaz a jog és a jog alkalmazása követő üzemmódban van.

Célok, javaslatok

 • Kategóriától függően elektronikus vagy vizuális gyári szám az egyedi azonosításért (nagyobb RPAS/UAS esetében transponder)
 • Méretre, tudásra való tekintet nélkül engedély és eszköz regisztráció, lajstromozás
 • A mobilitásra tekintettel online adatbázis a használati és repülési engedélyekről, regisztrált készülékekről
 • Tesztelési és tanulási légtér
 • Csak akkor lehessen bizonyos szint felett drónt vásárolni, ha a leendő vásárló már eleve tagja valamilyen minősített szakmai Egyesületnek
 • Felelősség biztosítást kell nyújtania annak a szakmai Egyesületnek
 • Akár OKJ-s oktatást kell nyújtania a szakmai Egyesületnek
 • Innovatív. betartható szabályozás egy okostelefonos és Internetes UAV repülésbejelentő/engedélyező rendszer kifejlesztése
 • Push üzenetes repülés bejelentés
 • Azonnali értesítés, leszállási parancs vészhelyzet esetén (például mentő helikopter van a közelben)
 • A légiforgalmi irányító szolgálat automatikus ellenőrzési rendszerébe csatolás, maximum magasság, terület és idő szerint
 • Legyenek ellenőrizhetőek a felhasználók
 • Történjen meg a piac tisztítása, csak a szakszolgálati engedéllyel rendelkezők dolgozhassanak
 • Magánszféra és állami pályázatok esetén a komoly szakvizsgákkal bíró cégeket előnyben kell, hogy részesítsék azokat az ajánlat adókat, akik azokkal rendelkeznek